Kursöversikt HT16

HT2016 TERMINSDEL A:   TERMINSDEL B: TERMINSDEL C:  TERMINSDEL D:  
mån 29/8 - ons 28/9    tor 29/9 - mån 31/10 tis 1/11 - ons 30/11 tor 3/12 - fre 13/1
vecka 36 - 39   vecka 39 - 44 vecka 45 - 48 vecka 48 - 2  
         
  GRUNDKURSER:      
     
  Kandidatprogram i kemi  (NKEMK)          
År 1 Inledande kemi  (KZ2004) 18.5hp Grundläggande organisk kemi  - Del 1  (5 hp) (KO3004) 13,5 hp
termin 1 Kemisk dataanalys  (KZ2006) 4 hp
  Kemisk forskning, kommunikation och vetenskaplighet - Del 1 (2,5 hp)    (KZ2005) 5 hp
                   
År 2 Biokemi Fysikalisk kemi, Kemisk bindning Oorganisk kemi, (KZ4011) 
 termin 3 (KB4000) 13,5 hp   (KZ4009) 9 hp KZ4010) 5 hp
               
År 3 Valfri kurs 15 hp Praktik i kemi Kemisk modellering
 termin 5           (KZ5004) 7,5 hp (KZ7002) 7,5 hp
         
  Kandidatprogram i molekylärbiologi/ nutrition/ lärarprogram/ fristående kurser    
Grundläggande kemi 1 - oorganisk och fysikalisk (KZ2010) 15 hp Grundläggande kemi 2 - organisk och biokemi (KZ2011) 15hp
Del 1:Jämvikt 7,5 hp Del 2: Struktur 7,5 hp Del 1: Reaktion 7,5 hp Del 2: Biokemi 7,5 hp
         
Valbara kurser/ fristående kurser      
Biokemi II    
(KB5001) 15 hp    
Organisk kemi - reaktivitet och struktur    
 (KO5001) 15 hp    
Introduktion till miljökemi    
(KZ4007) 15 hp    
         
AVANCERADE KURSER:      
               
Biokemi och biofysik  Strukturbiokemi Proteiners molekylära egenskaper…
(KB7010) 15 hp (KB7011) 15 hp
Biomolekylär NMR      
(KB7005) 15hp      
Biokemisk toxikologi      
(KB7001) 15 hp      
                     
Materialkemi Fasta tillståndets kemi  Introduktion till materialkemi
(KZ7003) 15 hp (KZ8012)  15 hp
Introduktion till analytisk elektronmikroskopi
 (KZ8009) 7.5 hp 
Advanced Transmission Electron Microscopy
 (KZ8010) 7.5 hp  
NMR inom materialkemi Kemisk modellering
(KZ8005) 7,5 hp (KZ7002) 7,5 hp
               
Organisk kemi Avancerad organisk syntes Metallorganisk kemi
(KO7003) 15 hp (KO7009) 15 hp
           
Neuro-      kemi  Neurokemi med molekylär neurobiologi Rekombinanta peptider och proteiner
(KN7001) 15 hp     (KN7003) 15 hp 
          Signaltransduktion - från mask till människa
  (KN8002) 15 hp
         
Miljökemi       Miljökemisk analys
  (KZ7008) 15 hp
           
Analytisk kemi Analytisk kemi, Avancerade separationsmetoder  Analytisk kemi, masspektrometri
(KA7006) 15 hp     (KA7004)  15 hp
          Analytisk kemi, masspektometri (teori)
    (KA7003) 7,5 hp, kurstakt 50 %
         
ORIENTERINGSKURSER (KVÄLLSKURSER)    
               
Hjärnans biokemi   (KN1001)  7,5 hp, kurstakt 25%, kväll  
         
HT2016 TERMINSDEL A:   TERMINSDEL B: TERMINSDEL C:  TERMINSDEL D:  
mån 29/8 - ons 28/9    tor 29/9 - mån 31/10 tis 1/11 - ons 30/11 tor 3/12 - fre 13/1
vecka 36 - 39   vecka 39 - 44 vecka 45 - 48 vecka 48 - 2