Kursöversikt VT17

VT2017 TERMINSDEL A:
 mån 16/1 - ons 15/2
  TERMINSDEL B:
tor 16/2 -mån 20/3
TERMINSDEL C:
 tis 21/3 -fre 28/4
TERMINSDEL D:
tis 2/5 - fre 2/6
 
  vecka 3 - 7   vecka 7 - 12 vecka 12 - 17 vecka 18 - 22  
               
  GRUNDKURSER:            
Kandidatprogram i kemi  (NKEMK)        
År 1 Grundläggande organisk kemi  - Del 2  (8,5 hp) (KO3004) 13,5 hp Kemometri (KA4000) 4,0 hp
 termin 2 Matematik 15 hp            kurstakt 50%  
Kemisk forskning, kommunikation och vetenskaplighet - Del 2 (2,5 hp)    (KZ2005) 5 hp
                 
År 2 Oorganisk kemi (forts. 7 hp) Analytisk kemi  Neurokemi Experimentella kemiska metoder  (KB5000) 5hp
 termin 4 (KZ4011) 9,5 hp (KA5000)  12 hp (KN5001)  6 hp
         
Kandidatprogram i molekylärbiologi/ miljövetenskap/ lärarutbildning/ fristående kurser      
Organisk kemi   Analytisk kemi I  Biokemi 1 Moderna kemiska metoder 
(KO3003) 7,5 hp   (KA5003 ) 7,5 hp  (KB4002 ) 7,5 hp (KB4001) 7,5 hp
         
Kandidatprogram i nutrition/ fristående kurser    
Analytisk kemi I    Biokemi 1    
(KA5003 ) 7,5 hp    (KB4002 ) 7,5 hp    
               
Kandidatprogram i biologi/ marinbiologi/lärarutbildning/ fristående kurser    
Grundläggande kemi 1 - oorganisk och fysikalisk (KZ2010) 15 hp Grundläggande kemi 2 - organisk och biokemi (KZ2011) 15hp
Del 1:Jämvikt 7,5 hp Del 2: Struktur 7,5 hp Del 1: Reaktion 7,5 hp Del 2: Biokemi 7,5 hp
             
Kandidatprogram i miljövetenskap/ geologi/ fristående kurser      
Grundläggande kemi 1 - oorganisk och fysikalisk (KZ2010) 15 hp, kurstakt 50 %
Del 1:Jämvikt 7,5 hp Del 2: Struktur 7,5 hp
           
        Kandidatprogram i fysik, inriktning biofysik/ fristående kurser  
      Molekylära livsvetenskaper
    (KB2001)  7,5 hp, kurstakt 50 %
             
  AVANCERADE KURSER:        
Biokemi och biofysik  Bioinformatik Biologiska membraners struktur och dynamik  (KB7000) 7,5 hp Avancerade biokemiska metoder
(KB7004) 7,5 hp   (KB8002) 15 hp
  Projekt i molekylär livsvetenskap, (KB8025 )  7,5 hp Biofysikalisk kemi  Spektroskopi av biologiska molekyler (KB8023) 7,5 hp
(KB7013)  7,5 hp
     Komparativ genomik
    (KB8019)  7,5 hp
  Biokemisk toxikologi
  (KB7001) 15 hp
               
Material- och miljökemi Strukturanalys med     Porösa material Mjuka material Biokeramer
diffraktion (KZ8013) 7,5 hp   (KZ8011) 7,5 hp (KZ8001)  7,5 hp (KZ8002) 7,5 hp
           
Organisk kemi
Bioorganisk strukturanalys
   
(KO7001) 15 hp    
Avancerad organisk kemi
(KO8001) 15 hp kurstakt 50%
                 
Neuro-      kemi Peptider, proteiner och proteomics Avancerad neurokemi med molekylär neurobiologi
(KN7002)  15 hp (KN8001) 15 hp 
                 
Miljö-           vetenskap och analytisk kemi Metabolism och riskbedömning av kemikalier i miljön         
(KZ7000) 15 hp    
Analytisk kemi, kemometri  Analytisk kemi, bioanalytisk kemi
(KA7002) 15 hp (KA7005)  15 hp
Analytisk kemi, kemometri (teori)    
(KA7001) 7,5 hp, kurstakt 50 %    
             
  ORIENTERINGSKURSER (KVÄLLSKURSER)    
Hjärnans och kroppens läkemedel    (KN1002)  7,5 hp, kurstakt 25%, kväll  
Livets molekyler   (KB1002)  7,5 hp,  kurstakt 25 %, kväll
               
                   
VT2017 TERMINSDEL A:
 mån 16/1 - ons 15/2
  TERMINSDEL B:
tor 16/2 -mån 20/3
TERMINSDEL C:
 tis 21/3 -fre 28/4
TERMINSDEL D:
tis 2/5 - fre 2/6
  vecka 3 - 7   vecka 7 - 12 vecka 12 - 17 vecka 18 - 22