Kursöversikt HT17

HT2017 TERMINSDEL A:   TERMINSDEL B: TERMINSDEL C:  TERMINSDEL D:  
mån 28/8 - ons 27/9    tor 28/9 - mån 30/10 tis 31/10 - ons 29/11 tor 30/11 - fre 12/1
vecka 35 - 39   vecka 39 - 44 vecka 44 - 48 vecka 48 - 2  
         
  GRUNDKURSER:      
     
Kandidatprogram i kemi/molekylärbiologi/ nutrition/ lärarprogram/ fristående kurser/ kandidatprogram i miljövetenskap år 2 (endast KO2003, KB2003)  
År 1 Grundläggande kemi (KZ2012) 15 hp Organisk kemi I Biokemi I
termin 1 Del 1:Jämvikt 7,5 hp Del 2: Struktur 7,5 hp (KO2003) 7,5 hp (KB2003) 7,5 hp
         
Kandidatprogram i kemi/ fristående kurser      
År 2 Biokemi I Biokemi II Fysikalisk kemi, Kemisk bindning
 termin 3 (KB2003) 7,5 hp   (KB3003) 7,5 hp (KZ4013) 10 hp KZ4012) 5 hp
               
Kandidatprogram i kemi          
År 3 Valfri kurs 15 hp Praktik i kemi Kemisk modellering
 termin 5           (KZ5004) 7,5 hp (KZ7002) 7,5 hp
         
Valbara kurser/ fristående kurser      
Biokemi III- Proteiner från gen till funktion    
(KB5006) 15 hp    
Organisk kemi - reaktivitet och struktur    
 (KO5001) 15 hp    
Introduktion till miljökemi    
(KZ4007) 15 hp    
         
AVANCERADE KURSER:      
               
Biokemi och biofysik  Strukturbiokemi Proteiners molekylära egenskaper…
(KB7010) 15 hp (KB7011) 15 hp
Biomolekylär NMR      
(KB7005) 15hp      
                     
Materialkemi Fasta tillståndets kemi  Introduktion till materialkemi
(KZ7003) 15 hp (KZ8012)  15 hp
Introduktion till analytisk elektronmikroskopi
 (KZ8009) 7.5 hp 
Advanced Transmission Electron Microscopy
 (KZ8010) 7.5 hp  
NMR inom materialkemi Kemisk modellering
(KZ8005) 7,5 hp (KZ7002) 7,5 hp
               
Organisk kemi Avancerad organisk syntes Metallorganisk kemi
(KO7003) 15 hp (KO7009) 15 hp
           
Neuro-      kemi  Neurokemi med molekylär neurobiologi Rekombinanta peptider och proteiner
(KN7001) 15 hp     (KN7003) 15 hp 
          Signaltransduktion - från mask till människa
    (KN8002) 15 hp
           
Analytisk kemi Analytisk kemi, Avancerade separationsmetoder  Analytisk kemi, masspektrometri
(KA7006) 15 hp     (KA7004)  15 hp
          Analytisk kemi, masspektometri (teori)
    (KA7003) 7,5 hp, kurstakt 50 %
         
ORIENTERINGSKURSER (KVÄLLSKURSER)    
               
Hjärnans biokemi   (KN1001)  7,5 hp, kurstakt 25%, kväll