Kursöversikt VT18

VT2018 TERMINSDEL A:
 mån 15/1 - ons 14/2
  TERMINSDEL B:
tor 15/2 -mån 19/3
TERMINSDEL C:
 tis 20/3 -fre 27/4
TERMINSDEL D:
mån 30/4 - fre 1/6
 
  vecka 3 - 7   vecka 7 - 12 vecka 12 - 17 vecka 18 - 22  
               
  GRUNDKURSER:            
Kandidatprogram i kemi (NKEMK)/ fristående kurser        
År 1 Organisk kemi II Biokemi II Matematik för naturvetenskaper I
 termin 2 (KO3005) 7,5 hp (KB3003 ) 7,5 hp (MM2002) 15 hp
                 
År 2 Neurokemi Oorganisk kemi  Analytisk kemi  Experimentella kemiska metoder  (KB5000) 5hp
 termin 4 (KN5001)  6 hp (KZ4014) 9 hp (KA3000)  10 hp
         
Kandidatprogram i molekylärbiologi/ miljövetenskap/ lärarutbildning/ fristående kurser      
Organisk kemi II Biokemi II Analytisk kemi  Experimentella kemiska metoder  (KB5000) 5hp
(KO3005) 7,5 hp (KB3003 ) 7,5 hp (KA3000)  10 hp
         
Kandidatprogram i nutrition/ fristående kurser      
Analytisk kemi I    Biokemi II    
(KA5003 ) 7,5 hp    (KB3003 ) 7,5 hp    
               
Kandidatprogram i biologi/ marinbiologi/lärarutbildning/ fristående kurser    
Grundläggande kemi (KZ2012) 15 hp Organisk kemi I Biokemi I
Del 1:Jämvikt 7,5 hp Del 2: Struktur 7,5 hp (KO2003) 7,5 hp (KB2003 ) 7,5 hp
             
Kandidatprogram i miljövetenskap/ fristående kurser      
Grundläggande kemi (KZ2012) 15 hp Matematik för naturvetenskaper I
Del 1:Jämvikt 7,5 hp Del 2: Struktur 7,5 hp (MM2002) 15 hp
  AVANCERADE KURSER:        
Biokemi och biofysik  Bioinformatik Biologiska membraners struktur och dynamik  (KB7000) 7,5 hp Avancerade biokemiska metoder
(KB7004) 7,5 hp   (KB8002) 15 hp
  Projekt i molekylär livsvetenskap, (KB8025 )  7,5 hp Biofysikalisk kemi   Komparativ genomik
(KB7013)  7,5 hp (KB8019)  7,5 hp
  Biokemisk toxikologi
  (KB7001) 15 hp
               
Material- och miljökemi Strukturanalys med     Porösa material Mjuka material Biokeramer
diffraktion (KZ8013) 7,5 hp   (KZ8011) 7,5 hp (KZ8001)  7,5 hp (KZ8002) 7,5 hp
           
Organisk kemi
Bioorganisk strukturanalys
   
(KO7001) 15 hp    
Avancerad organisk kemi
(KO8001) 15 hp kurstakt 50%
                 
Neuro-      kemi Peptider, proteiner och proteomics Avancerad neurokemi med molekylär neurobiologi
(KN7002)  15 hp (KN8001) 15 hp 
                 
Miljö-           vetenskap och analytisk kemi Analytisk kemi, kemometri  Analytisk kemi, bioanalytisk kemi
(KA7002) 15 hp (KA7005)  15 hp
Analytisk kemi, kemometri (teori)    
(KA7001) 7,5 hp, kurstakt 50 %    
             
  ORIENTERINGSKURSER (KVÄLLSKURSER)    
Hjärnans och kroppens läkemedel    (KN1002)  7,5 hp, kurstakt 25%, kväll  
Livets molekyler   (KB1002)  7,5 hp,  kurstakt 25 %, kväll
               
                   
VT2018 TERMINSDEL A:
 mån 15/1 - ons 14/2
  TERMINSDEL B:
tor 15/2 -mån 19/3
TERMINSDEL C:
 tis 20/3 -fre 27/4
TERMINSDEL D:
mån 30/4 - fre 1/6
  vecka 3 - 7   vecka 7 - 12 vecka 12 - 17 vecka 18 - 22