Ta chansen att studera i Singapore under läsåret 2018/19, upplev Asien och studera på ett topprankat universitet där alla pratar engelska! Dessutom har bostadsgaranti på campus.

infomöte och möjlighet att träffa studenter som redan varit där på Gréens villa den 31 januari kl 16.00

Läs mer och se bilder här (notera att artikeln är från 2015):

http://www.kemi.su.se/utbildning/plugga-i-singapore-v%C3%A5rterminen-2016-1.247702
 
För att vara behörig att söka platserna ska du:

  •     Vara registrerad som student vid Stockholms universitet
  •     Ha studerat i minst ett år vid utresa.
  •     Kunna tillgodoräkna dig poängen vid hemkomst.

NTUs hemsida

http://www.ntu.edu.sg/Pages/home.aspx

Kemi, fysik, matematik: http://www.spms.ntu.edu.sg
Biologi: http://www.sbs.ntu.edu.sg/Pages/Home.aspx
Geovetenskap, geologi, naturgeografi och miljövetenskap: http://www.ase.ntu.edu.sg

Komplett kurskatalog: https://wish.wis.ntu.edu.sg/webexe/owa/aus_subj_cont.main

(obs om inte aktuell termin finns inlagd, välj kurser utifrån listan för samma tidsperiod föregående år).

Frågor skickas till exp@kol.su.se, skriv Singapore i ämnesraden
Ansökan

Vi vill att du skriver en ansökan som innehåller följande:

  • Namn (som det står i passet)
  • Personnummer
  • Huvudområde för studier
  • Personlig brev på engelska där du beskriver vem du är och varför du vill åka iväg

skicka detta samt kompletterande dokument i pdf-format till exp@kol.su.se senast den 10 februari 2018.

Ansökan ska vara märkt ”Ansökan Singapore”, alla handlingar i ärendet kommer att diarieföras.

  •     Du har möjlighet att söka en termin eller ett helt läsår
  •     Notera att för sent inkomna ansökningar endast kommer att behandlas i mån av tid.

Urvalsprocess

Skulle fler personer söka än det finns platser, kommer urval att ske enligt följande:

Ansökningshandlingar bedöms utifrån följande rangordning:

1. Komplett ansökan

Ofullständiga och/eller sent inkomna ansökningshandlingar och/eller kompletteringar tas inte i beaktning. Fullständig ansökan ska vara myndigheten tillhanda senast sista ansökningsdag.

2. Tidigare utbytesstudier

Företräde ges till studenter som inte tidigare deltagit i utbytesstudier genom Stockholms universitets centrala avtal och nätverk och/eller institutionernas avtal och utbytesprogram. Det är inte möjligt att nomineras till ett lärosäte som man tidigare varit utbytesstudent vid.

3. Personligt brev

Kandidatens lämplighet som representant för Stockholms universitet i egenskap av god ambassadör för lärosätet och goda förutsättningar för att kunna anpassa sig till oväntade möten i främmande miljö. Visas genom

a. ett personligt brev där studenten uttrycker sin motivation för att studera utomlands samt beskriver sitt tidigare engagemang i studierelaterad verksamhet

b. ett personlig rekommendationsbrev från lämplig person på heminstitution vid SU.

4. Studieresultat

Prestationstakt, i form av antalet avslutade högskolepoäng under max de senaste två åren i förhållande till antalet poäng studenten varit registrerad på.

5. I de fall där det är svårt att särskilja studenter utifrån punkt 1-4 kan betyg på kurser inom naturvetenskap användas som en urvalsgrund.