Ta chansen att studera i Singapore under vårterminen 2018, upplev Asien och studera på ett topprankat universitet där alla pratar engelska! Dessutom har bostadsgaranti på campus. Vi har under 2016/17 haft ett antal studenter på plats vid NTU, vill du komma i kontakt med dem, meddela oss så förmedlar vi kontakt.

Läs mer och se bilder här (notera att artikeln är från 2015):

http://www.kemi.su.se/utbildning/plugga-i-singapore-v%C3%A5rterminen-2016-1.247702
 
För att vara behörig att söka platserna ska du:

 •     Vara registrerad som student vid Stockholms universitet
 •     Ha studerat i minst ett år.
 •     Kunna tillgodoräkna dig poängen vid hemkomst.

NTUs hemsida

http://www.ntu.edu.sg/Pages/home.aspx

Kemi, fysik, matematik: http://www.spms.ntu.edu.sg
Biologi: http://www.sbs.ntu.edu.sg/Pages/Home.aspx
Geovetenskap, geologi, naturgeografi och miljövetenskap: http://www.ase.ntu.edu.sg

Komplett kurskatalog: https://wish.wis.ntu.edu.sg/webexe/owa/aus_subj_cont.main

(obs om inte aktuell termin finns inlagd, välj kurser utifrån listan för samma tidsperiod föregående år).

Frågor skickas till exp@kol.su.se, skriv Singapore i ämnesraden
Ansökan

Vi vill att du skriver en ansökan som innehåller följande:

 • Namn (som det står i passet)
 • Personnummer
 • Huvudområde för studier
 • Personlig brev på engelska där du beskriver vem du är och varför du vill åka iväg

skicka detta samt kompletterande dokument i pdf-format till exp@kol.su.se senast den 31 augusti 2017.

Ansökan ska vara märkt ”Ansökan Singapore”, alla handlingar i ärendet kommer att diarieföras.

 •     Du har möjlighet att söka en termin (vill du läsa även hösten 2018, meddela detta i ansökan, måste hanteras separat).
 •     Vi vill prata med alla behöriga sökande.
 •     Notera att för sent inkomna ansökningar endast kommer att behandlas i mån av tid.
 •     Det kommer att finnas tre mycket förmånliga stipendier att söka för dem som nomineras. Alla som nomineras vårterminen 2018 (alltså även ni som redan är nominerade) kommer att få information om ansökan.

Urvalsprocess

Skulle fler personer söka än det finns platser, kommer urval att ske enligt följande:

Ansökningshandlingar bedöms utifrån följande rangordning:

1. Komplett ansökan

Ofullständiga och/eller sent inkomna ansökningshandlingar och/eller kompletteringar tas inte i beaktning. Fullständig ansökan ska vara myndigheten tillhanda senast sista ansökningsdag.

2. Tidigare utbytesstudier

Företräde ges till studenter som inte tidigare deltagit i utbytesstudier genom Stockholms universitets centrala avtal och nätverk och/eller institutionernas avtal och utbytesprogram. Det är inte möjligt att nomineras till ett lärosäte som man tidigare varit utbytesstudent vid.

3. Studieresultat

Antal högskolepoäng vid Stockholms universitet (dock max 120 hp) tagna under de senaste fyra terminerna samt pågående termin fram till utlysningens sista ansökningsdag och som är dokumenterade i LADOK.

De sökande delas upp i fyra urvalsgrupper där urvalsgrupp 1 består av studenter som har 120-101 hp, urvalsgrupp 2: 100-81 hp; urvalsgrupp 3: 80-61 hp samt urvalsgrupp 4: 60-45 hp. Urvalsgrupp 1 prioriteras före grupp 2 och så vidare.

och i andra hand på

Meritvärde, dvs betyg från alla delkurser under de senaste fyra terminerna samt pågående termin fram till utlysningens sista ansökningsdag och som är dokumenterade i LADOK vid Stockholms universitet.

Vi kommer även att kontakta berörda studievägledare.

4. Personligt brev

Beskriv ditt syfte med utbytesstudierna och berätta om eventuella erfarenheter från till exempel föreningsengagemang/arbete, tidigare utlandsstudier och språkkunskaper. Brevet ska vara skrivet på engelska och vara max en A4-sida långt.