Forskning

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Kemiska sektionen
  4. Forskning

Ny forskning gör oladdbara batterier laddbara

Zink och mangandioxid är vad som vanligen används i icke-laddningsbara alkaliska batterier. Genom en modifikation av mangandioxiden har forskare vid Stockholms universitet upptäckt att de kan göra icke-laddningsbara alkaliska batterier laddningsbara. Resultaten presenteras nu i en avhandling i materialkemi vid Stockholms universitet.

forskningsbild logbok

Introductory course for PhD students in chemistry

Dates for the Introductory Course for PhD Students at Chemistry Section, Stockholm University, are now announced.