Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljas bidrag inom Röntgen-Ångström Cluster 2020.

Professor Ulrich Häussermann från institutionen för material och miljökemi har beviljats  ett anslag för det fyraåriga projektet ”In-situ studier av hydreringsreaktioner vid höga tryck - ett steg mot nya supraledande hydridmaterial?”.
 
Det tysk-svenska forskningssamarbetet inom strukturbiologi och materialvetenskap, the Röntgen-Ångström Cluster, grundas på en överenskommelse mellan de svenska och tyska regeringarna. Bidrag inom samarbetet utlyses för gemensamma svensk-tyska bidragsansökningar.