"I euakaryota celler, som männskor, andra djur, träd, växter och svampar finns energifabriker som kallas för mitokondrier. I dessa fabriker finns stora proteinkomplex som är snarlika de energimaskiner som finns i prokaryter som bakterier.  Dessa maskiner ser likadana ut och som generellt fungerar de på samma sätt. det är det här som gör vårt projekt så spännande - det handlar om fundamentala processer för alla levande organismer " berättar Martin Högbom, som leder projeketet som är finansierat av Knut and Alice Wallenbergs stiftelse. Du kan läsa hela repotaget här.