Forskare vid institutionen för material- och miljökemi står bakom projektet Stockholm Material Hub.

Idag beslutade Strukturfondspartnerskapet att dela ut medel ur den Europeiska regionala utvecklingsfonden till forskningsprojekt med stark koppling mellan forskning och arbetsmarknad.

James Shen, Aji Mathew och Mirva Eriksson vid institutionen för material och miljökemi vi SU, står bakom projektet Stockholm Material Hub som tilldelas medel för att bilda en hub för materialområdet med fokus hälsa- och vårdsektorn i Stockholmsregionen. Projektet ska stötta företag som har behov av nya material för att stärka sin konkurrensförmåga.