Christian Broberger. Foto: Mika Nitz Pettersson

 

Christian Broberger, professor i neurokemi vid Institutionen för biokemi och biofysik, är en av fyra forskare vid SU som tilldelas ett Advanced Grant från ERC för projektet “E Pluribus Unum: Principles and Plasticity of Electrical Coupling in a Neuronal Network”.

Det finansierade projektet ska undersöka hur "gap junctions" regleras och påverkar hjärnans nätverk genom att använda sig av en artspecifik och oväntad elektrisk koppling. En koppling som man nyligen har visat kan förklara varför manliga möss tar hand om sina ungar medan råtthannar överlåter föräldrauppgifterna åt honan. Gap junctions finns inte i alla nervceller, men är strategiskt placerade i nervsystemet, vilket gör dem intressanta till exempel som läkemedelsmål. Den nya upptäckten publicerades nyligen i tiddskriften Cell. För att läsa mer om just Christians upptäckt om hur föräldrastrategier skiljer sig mellan råttor och möss och hur det delvis kan tillskrivas prolaktinnivåer i neuroner, klicka på länken nedan.

"I det här projektet vill vi ta reda på vad det innebär för nervceller att vara sammankopplade med tillgång till varandras inre - både för de nätverk som cellerna formar och för hur hjärnan åstadkommer beteenden, som t.ex. föräldrabeteende", berättar Christian.

Tre övriga forskare inom teaterstudier samt fysik vid Stockholms universitet beviljades också  ERC Advanced Grants. 

Meike Wagner, professor i teatervetenskap vid Institutionen för kultur och estetik tilldelas ett Advanced Grant för det föreslagna projektet “Performing Citizenship. Social and Political Agency in Non-Professional Theatre Practice in Germany, France, Britain, Sweden and Switzerland (1780-1850)”.

Hiranya V. Peiris, professor i kosmopartikelfysik vid Fysikum och föreståndare för Oskar Kleincentret, tilldelas ett Advanced Grant för det föreslagna projektet “Exploring the Cosmos with the Vera Rubin Observatory”.

Lars G.M. Pettersson, professor i teoretisk kemikalisk fysik vid Fysikum, beviljas ett Advanced Grant för det föreslagna projektet “Gases in Water”.

ERC Advanced Grants är de mest prestigefyllda bidragen till enskilda forskare som beviljas av Europeiska forskningsrådet, ERC. Bidragen riktas till framstående forskare och ska garantera långsiktig finansiering för banbrytande högriskprojekt.

"A Neuro-hormonal Circuit for Paternal Behavior Controlled by a Hypothalamic Network Oscillation", Stagkourakis et al (2020) Cell.>>

Mer om Christians forskning kan du läsa här>>

En längre artikel om de fyra forskarna kan du läsa här>>