David Drew, verksam forskare vid institutionen för biokemi och biofysik har tilldelats Göran Gustafssonspris 2020 i kemi. Foto: Niklas Björling

Göran Gustafssonpriserna utdelas årligen till framgångsrika yngre forskare inom kemi, fysik, matematik, molekylärbiologi och medicin. I år har inte mindre än två verksamma forskare fått priset Hiranya Peiris i fysik och David Drew i kemi. David är verksam vid institutionen för biokemi och biofysik där han studerar glukos och fruktostransport över cellens membran på atomär nivå med biokemiska och biofysikaliska tekniker. Universitet och högskolor nominerar kandidater som sedan granskas av Kungliga Vetenskapsakademien. Pristagarna utses därefter av Göran Gustafssons Stiftelse för naturvetenskaplig och medicinsk forskning.

Här kan du läsa mer om Göran Gustafssonpriset 2020 samt de andra pristagarna.