Kemi är ett forskningsområde med stor potential att hitta lösningar för att skapa ett mer hållbart samhälle. Intresset för hållbar kemi, eller grön kemi som området även kallas, har ökat kraftigt de senaste tjugo åren och flera viktiga genombrott har skett. Grön kemi har lärt oss att det med en genomtänkt design på förhand är möjligt att tillverka nya kemikalier, produkter och teknologier som är säkra för människor och miljö. Grön kemi har även inspirerat innovativ forskning och principerna har generellt antagits av kemiindustrin.

För att läsa hela artikeln om Kemiska sektionens arbete som spänner från vår nya Masterutbildning i Hållbar kemi till den nya centrumbildningen Stockholm University’s Centre for Circular and Sustainable Systems (SUCCeSS), tryck här>>