Om oss

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Kemiska sektionen
  4. Om oss

Kemiska sektionen vid Stockholms universitet

Kemiska sektionen vid Stockholms universitet består av tre institutioner (klicka på respektive institutions nam för att komma till hemsida):

Institutionen för biokemi & biofysik

Institutionen för material-  och miljökemi

Institutionen för organisk kemi

Till kemiska sektionen är också avdelningen för analytisk kemi kopplad.

Utbildningen sker till största del i Kemiska övningslaboratoriet (KÖL), som ligger i direkt anknytning till Arrheniuslaboratoriet på Frescatiområdet. Kemiska övningslaboratoriet ansvarar även för administrationen av sektionens utbildningar och kurser.

Institutionerna deltar i stor omfattning inom grundutbildningen med kurser på alla nivåer. En nära koppling mellan undervisning och forskning är sedan länge en tradition vid sektionen och utgör en garanti för att undervisningen vilar på vetenskaplig grund.

Sektionens forskning spänner över ett brett område och är inom många av projekten av absolut högsta världsklass. Enligt den ansedda Shanghailistan är forskningen vid den kemiska sektionen på Stockholms universitet en av de 50 bästa i världen, och på topp 10 listan i Europa. Forskning som bland annat kan bidra till att lösa framtida miljö- och klimatproblem, bota sjukdomar, öka levnadsstandarden för människor, samt ta fram nya material och läkemedel.

Kontakt

Carl-Johan Högberg, utbildningskoordinator

E-post: carl.johan@kol.su.se
Tfn: 08-16 3730

Charlotte Boegård, informatör och internationella kontakter
E-post: charlotte@kol.su.se
Tfn: 08-16 3713

Paula Jokela, studievägledare, studentexpedition KÖL
Tfn: 08-16 3709
E-post: exp@kol.su.se

Anna-Karin Olsson,
studentexpedition KÖL
Tfn: 08-16 3716
E-post: exp@kol.su.se

 

 


 

 

 

Sök program och kurser

Våra utbildnignar Till utbildningskatalogen