Om oss

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Kemiska sektionen
  4. Om oss

Kemiska sektionen vid Stockholms universitet

 

Kemiska sektionen vid Stockholms universitet består idag av tre prominenta forskningsinstitutioner vars forskning rör all kemi från den minsta atomen till cellens kemiska orkester. 

Sektionens forskning spänner över ett brett område och är inom många av projekten av absolut högsta världsklass. Enligt den ansedda Shanghailistan är forskningen vid den kemiska sektionen på Stockholms universitet en av de 50 bästa i världen, och på topp 10 listan i Europa. Forskning som bland annat kan bidra till att lösa framtida miljö- och klimatproblem, bota sjukdomar, öka levnadsstandarden för människor, samt ta fram nya material och läkemedel.

All grundutbildning vid Kemiska sektionen drivs av Kemiska sektionens kansli & Studentexpedition tillsammans med alla tre forskningsinstitutionerna. Då institutionerna i mycket stor omfattning bidrar till grundutbildningen, med både innehåll och lärare, så har alla kurser en nära koppling till forskning. 

Denna koppling mellan undervisning och forskning är sedan länge en tradition vid kemiska sektionen och utgör en garanti för att all undervisningen vilar på vetenskaplig grund. Utbildningen sker till största del i Kemiska övningslaboratoriet (KÖL), som ligger i direkt anknytning till Arrheniuslaboratoriet på Frescatiområdet. 

 

Superoxidase

Institutionen för biokemi och biofysik

Institutionen för biokemi och biofysik har idag mer än 300 anställda från forskare till teknisk administrativ personal och mer än 100 forskarstuderande.
Forskningen på institutionen täcker hela cellen – från struktur och funktion av enskilda proteiner till den energialstrande mitokondrien och lipidernas funktion och biosyntes i cellens membran och vidare till den unika nervcellen och dess kemi. Även membranproteiners topologi hur de interagerar med lipider studeras med biokemiska och biofysikalisk metoder och teknologier. Ett stort forskningsområde på institutionen är bioinformatik, där man med datorns hjälp hanterar och behandlar information som ligger dold i linjära gen- och proteinsekvenser. 
Institutionen ansvarar för många av de kurser som ges på kandidatprogrammet i kemi samt driver två egna masterprogram - ett i biokemi med stort fokus på proteinkemi samt det mycket populära programmet i neurokemi med molekylär neurobiologi. Institutionen är även representerad vid Science for Life Laboratory, där många av deras forskare arbetar.

K4Mnfe

Institutionen för material- och miljökemi

Forskning på institutionen för material- och miljökemi (MMK) rör viktiga utmaningar inom energi, miljö och hälsa – för en bättre värld och hållbart samhälle. Forskningen fokuserar på att utveckla nya material genom grön syntes och hållbara processer samt analytisk kemi för miljö och hälsa. Metoder som används inom fältet är elektron kristallografi, analytisk TEM, röntgen och neutron kristallografi, NMR samt kemisk dataanalys. MMK tillhandahåller även många core faciliteter för analyser av materials fysikaliska och strukturella egenskaper. 

Institutionen är en stark drivkraft i kandidatprogrammet i kemi och ansvarar för undervisning och kursinnehåll i många kurser såsom fysikalisk kemi, oorganisk kemi, kemisk bindning, introduktion till miljökemi samt kemisk dataanalys, kemisk bindning samt modellering och två populära kurser i analytisk kemi samt det mycket populär masterprogrammet i analytisk kemi.

MMK består av 26 forskningsgrupper, doktorander och teknisk administrativ personal. 

Organisk kemi

Institutionen för organisk kemi

Institutionen för organisk kemi bedriver både experimentell och teoretisk organisk kemi i en mycket internationell miljö. Forskningen spänner från selektiv syntes, metallorganisk kemi, kvantkemisk modellering, kemi med hypervalent jod, bioorganisk kemi, grön kemi, PET-kemi samt medicinsk kemi vid läkemedels utvecklingsenheten vid SciLife Lab. 
Institutionen är tongivande för kandidatprogrammet i kemi och driver sitt egna mastersprogram i organisk kemi. Institutionen är även hem för Årets lärare 2019 – Nicklas Selander samt Kemiska sektionens dekan Berit Olofsson.
Idag består institutionen av fler än 100 forskare och forskarstudenter samt teknisk administrativ personal.
 

Kemiska sektionens kansli & Studentexpedition

För att minimera smittspridning håller vi förnärvarande stängt, du når oss per e-post exp@kol.su.se