Kursöversikt HT18

HT2018 TERMINSDEL A:   TERMINSDEL B: TERMINSDEL C:  TERMINSDEL D:  
mån 3/9 - ons 3/10   tor 4/10 - fre 2/11 mån 5/11 - ons 5/12 tor 6/12 - fre 18/1
vecka 36 - 40   vecka 40 - 44 vecka 45 - 49 vecka 49 - 3  
         
  GRUNDKURSER:      
  Kandidatprogram i kemi/molekylärbiologi/ nutrition/ lärarprogram/ fristående kurser    
År 1 Grundläggande kemi (KZ2012) 15 hp Organisk kemi I Biokemi I
termin 1 Del 1:Jämvikt 7,5 hp Del 2: Struktur 7,5 hp (KO2003) 7,5 hp (KB2003) 7,5 hp
         
  Kandidatprogram i kemi        
År 2 Kemisk dataanalys Fysikalisk kemi, KB4003 Kemisk bindning
 termin 3 (KZ4016) 7,5 hp   (KZ4018) 15 hp  * 2,5 hp KZ4012) 5 hp
           
  Kandidatprogram i kemi       *KB4003 Etik och hållbarhet inom kemin  
År 3 Valfri kurs 15 hp Praktik i kemi Kemisk modellering
 termin 5           (KZ5004) 7,5 hp (KZ7002) 7,5 hp
         
    Lärarprogram/ fristående kurser    
    Fysikalisk och oorganisk kemi
    (KZ3001) 15 hp
         
  Valbara kurser/ fristående kurser      
Biokemi III- Proteiner från gen till funktion    
(KB5006) 15 hp    
Organisk kemi - reaktivitet och struktur    
 (KO5001) 15 hp    
Introduktion till miljökemi    
(KZ4007) 15 hp    
         
AVANCERADE KURSER:      
           
Biokemi och biofysik  Strukturbiokemi Proteiners molekylära egenskaper…
(KB7010) 15 hp (KB7011) 15 hp
                     
Materialkemi Fasta tillståndets kemi  Introduktion till materialkemi
(KZ7003) 15 hp (KZ8012)  15 hp
Introduktion till analytisk elektronmikroskopi
 
(KZ8009) 7.5 hp 
Advanced Transmission Electron Microscopy
 (KZ8010) 7.5 hp  
NMR inom materialkemi Kemisk modellering
(KZ8005) 7,5 hp (KZ7002) 7,5 hp
               
Organisk kemi Avancerad organisk syntes Metallorganisk kemi
(KO7010) 15 hp (KO7009) 15 hp
           
Neuro-      kemi  Neurokemi med molekylär neurobiologi     Signaltransduktion - från mask till människa
(KN7001) 15 hp     (KN8002) 15 hp
           
Analytisk kemi Analytisk kemi, Avancerade separationsmetoder  Analytisk kemi, masspektrometri
(KA7006) 15 hp     (KA7010)  15 hp
          Analytisk kemi, masspektometri (teori)
    (KA7011) 7,5 hp, kurstakt 50 %
         
ORIENTERINGSKURSER (KVÄLLSKURSER)    
             
Hjärnans biokemi   (KN1001)  7,5 hp, kurstakt 25%, kväll