Kursöversikt VT18

VT2019 TERMINSDEL A:
 mån 21/1 - ons 20/2
  TERMINSDEL B:
tor 21/2 -mån 25/3
TERMINSDEL C:
 tis 26/3 -fre 3/5
TERMINSDEL D:
mån 6/5 - fre 7/6
  vecka 4 - 8   vecka 8 - 13 vecka 13 - 18 vecka 19 - 23 
                     
  GRUNDKURSER:            
Kandidatprogram i kemi (NKEMK)/ fristående kurser        
År 1 Organisk kemi II Biokemi II Matematik för naturvetenskaper I
 termin 2 (KO3005) 7,5 hp (KB3003 ) 7,5 hp (MM2002) 15 hp
               
År 2 Neurokemi Oorganisk kemi  Analytisk kemi  Experimentella kemiska metoder  (KB5000) 5hp
 termin 4 (KN5001)  6 hp (KZ4014) 9 hp (KA3000)  10 hp
           
Kandidatprogram i molekylärbiologi/ miljövetenskap/ lärarutbildning/ fristående kurser      
Organisk kemi II Biokemi II Analytisk kemi  Experimentella kemiska metoder  (KB5000) 5hp
(KO3005) 7,5 hp (KB3003 ) 7,5 hp (KA3000)  10 hp
                   
Kandidatprogram i nutrition/ fristående kurser      
Analytisk kemi I    Biokemi II          
(KA5003 ) 7,5 hp    (KB3003 ) 7,5 hp          
                     
Kandidatprogram i biologi/ marinbiologi/lärarutbildning/ fristående kurser    
Grundläggande kemi
(KZ2012) 15 hp
Organisk kemi I Biokemi I
Del 1:Jämvikt 7,5 hp Del 2: Struktur 7,5 hp (KO2003) 7,5 hp (KB2003 ) 7,5 hp
                     
Kandidatprogram i miljövetenskap/ fristående kurser    
Grundläggande kemi
(KZ2012) 15 hp
Matematik för naturvetenskaper I
Del 1:Jämvikt 7,5 hp Del 2: Struktur 7,5 hp (MM2002) 15 hp
             
Fristående distanskurs          
Molekylära Livsvetenskaper (KB2001) 7,5 hp              
  AVANCERADE KURSER:      
Biokemi och biofysik  Bioinformatics
(KB7004) 7,5 hp
Structure and Dynamics of Biological Membranes
(KB7000) 7,5 hp
Advanced Methods
in Biochemistry
(KB7014) 7,5 hp
Spectroscopy of Biological Molecules
(KB8023) 7,5 hp
        Comparative Genomics
(KB8019)  7,5 hp
   
        Biochemical Toxicology
(KB7001) 15 hp
           
     
Material- och miljökemi Structure Analysis by Diffraction
 (KZ8013) 7,5 hp
Porous Materials
(KZ8011) 7,5 hp
Soft Matter
(KZ8001) 7,5 hp
Bioceramics
(KZ8002) 7,5 hp
                 
Organisk kemi
Bioorganic Structural Analysis
(KO7001) 15 hp
         
           
Advanced Organic Chemistry
(KO8001) 15 hp kurstakt 50%
                 
Neuro-      kemi Recombinant Peptides and Proteins
(KN7003) 15 hp
Advanced Neurochemistry with Molecular Neurobiology
(KN8001) 15 hp
                   
Miljö-           vetenskap och analytisk kemi Analytical Chemistry, chemometrics
(KA7002) 15 hp
Analytical Chemistry, Bioanalytical Chemistry
(KA7005)  15 hp
 
Analytical Chemistry, chemometrics (Theory)
(KA7001) 7,5 hp, kurstakt 50 %
         
           
                   
ORIENTERINGSKURSER (KVÄLLSKURSER)  
Hjärnans och kroppens läkemedel (KN1002)  7,5 hp, kurstakt 25%, kväll    
Livets molekyler   (KB1002)  7,5 hp,  kurstakt 25 %, kväll
      Grundämneneas upptäckt   (KZ1001)  7,5 hp,  kurstakt 50 %, kväll