KURSÖVERSIKT HT19
TERMINSDEL A: TERMINSDEL B: TERMINSDEL C:  TERMINSDEL D:  
mån 2/9 - ons 2/10 tor 3/10 - fre 1/11 mån 4/11 - ons 4/12 tor 5/12 - fre 17/1 
vecka 36 - 40 vecka 40 - 44 vecka 45 - 49 vecka 49 - 3
       
  GRUNDKURSER  
  Kandidatprogram i kemi/molekylärbiologi/ nutrition/ lärarprogram/ fristående kurser        
År 1 Grundläggande kemi (KZ2012) 15 hp Organisk kemi I Biokemi I
termin 1 Del 1:Jämvikt 7,5 hp Del 2: Struktur 7,5 hp (KO2003) 7,5 hp (KB2003) 7,5 hp
               
  Kandidatprogram i kemi            
År 2 Kemisk dataanalys Fysikalisk kemi, KB4003 Kemisk bindning
 termin 3 (KZ4016) 7,5 hp   (KZ4018) 15 hp  *2,5 hp KZ4012) 5 hp
           
  Kandidatprogram i kemi     *KB4003 Etik och hållbarhet inom kemin  
År 3 Valfri kurs 15 hp Praktik i kemi Kemisk modellering
 termin 5           (KZ5004) 7,5 hp (KZ7002) 7,5 hp
               
      Lärarprogram termin 3/ fristående kurser  
        Fysikalisk och oorganisk kemi
      (KZ3001) 15 hp
             
  Valbara kurser/ fristående kurser          
Biokemi III- Proteiner från gen till funktion        
(KB5006) 15 hp        
Organisk kemi - reaktivitet och struktur        
 
 (KO5001) 15 hp        
Introduktion till miljökemi        
 
(KZ4007) 15 hp          
                 
AVANCERADE KURSER          
           
Biokemi och biofysik  Strukturbiokemi Proteiners molekylära egenskaper…
(KB7010) 15 hp (KB7018) 15 hp
           
Material och miljökemi Fasta tillståndets kemi  Introduktion till materialkemi
(KZ7003) 15 hp (KZ8012)  15 hp
Introduktion till analytisk elektronmikroskopi
 
(KZ8009) 7.5 hp 
Advanced Transmission Electron Microscopy
 (KZ8010) 7.5 hp  
NMR inom materialkemi Kemisk modellering
(KZ8005) 7,5 hp (KZ7002) 7,5 hp
               
Organisk kemi Avancerad organisk syntes Metallorganisk kemi
(KO7003) 15 hp (KO7009) 15 hp
               
Neurokemi  Neurokemi med molekylär neurobiologi     Signaltransduktion - från mask till människa
(KN7001) 15 hp     (KN8002) 15 hp
             
Miljövetenskap och analytisk kemi Analytisk kemi, Avancerade separationsmetoder  Analytisk kemi, masspektrometri
(KA7006) 15 hp     (KA7010)  15 hp
        Analytisk kemi, masspektometri (teori)
        (KA7011) 7,5 hp, kurstakt 50 %
                 
ORIENTERINGSKURSER (KVÄLLSKURSER)      
                   
Hjärnans biokemi   (KN1001)  7,5 hp, kurstakt 25%, kväll