VT2020 Terminsdel A Terminsdel B Terminsdel C Terminsdel D
  mån 20/1 - ons 19/2 tor 20/2 - fre 20/3 mån 23/3 - fre 1/5 mån 4/5 - fre 5/6
  vecka 4 - 8 vecka 8 - 12 vecka 13 - 18 vecka 19 - 23
  GRUNDKURSER    
  Kandidatprogram i kemi (NKEMK) / fristående kurser                              
År 1 Organisk kemi II Biokemi II Matematik för naturvetenskaper I
termin 2 (KO3005) 7,5 hp (KB3003) 7,5 hp (MM2002) 15 hp
                                                                                                                         
År 2 Neurokemi Oorganisk kemi Analytisk kemi Experimentella kemiska metoder
termin 4 (KN5001) 6 hp (KZ4014) 9 hp (KA3000) 10 hp (KB5000) 5 hp
                                                                                                                         
  Kandidatprogram i molekylärbiologi/miljövetenskap/lärarutbildning/fristående kurser
  Organisk kemi II Biokemi II Analytisk kemi Experimentella kemiska metoder
  (KO3005) 7,5 hp (KB3003) 7,5 hp (KA3000) 10 hp (KB5000) 5 hp
                                                                                                                         
  Kandidatprogram i nutrition/fristående kurser                                                            
  Analytisk kemi I Biokemi II                                                            
  (KA5003) 7,5 hp (KB3003) 7,5 hp                                                            
                                                                                                                         
  Kandidatprogram i biologi/marinbiologi/lärarutbilding/fristående kurser                              
  Grundläggande kemi Organisk kemi I  Biokemi I
  (KZ2012) 15 hp (KO2003) 7,5 hp (KB2003) 7,5 hp
  Del 1: Jämvikt Del 2: Struktur 7,5 hp                                
                                                                                                                         
  Kandidat i miljövetenskap/fristående kurser                                                            
  Grundläggande kemi Matematik för naturvetenskaper I
  (KZ2012) 15 hp (MM2002) 15 hp
  Del 1: Jämvikt Del 2: Struktur 7,5 hp                                                            
                                                                                                                         
  AVANCERADE KURSER                                                            
Biokemi och biofysik Bioinformatics Structures and Dynamics of Biological Membranes Advanced Methods in Biochemistry Spectroscopy of Biological Molecules
(KB7017) 7,5 hp (KB7000) 7,5 hp (KB7014) 7,5 hp (KB8023) 7,5 hp
Bioinformatics   Structures and Dynamics of Biological Membranes                                 Comparative Genomics
(KB7016) 7 hp   (KB7015) 7 hp                                 (KB8019) 7,5 hp
                                                                 
                                                             
                                                                                                                         
Material- och miljökemi Structure Analysis by Diffraction Porous Materials Soft Matter Bioceramics
(KZ8013) 7,5 hp (KZ8011) 7,5 hp (KZ8001) 7,5 hp (KZ8002) 7,5 hp
                                                                                                                         
Organisk kemi Physical Organic Chemistry
(KO7008) 15 hp kurstakt 50%
Theoretical Organic Chemistry
(KO7007) 15 hp kurstakt 50%
                                                                                                                         
Neuro-kemi Recombinant Peptides and Proteins Advanced Neurochemistry with Molecular Neurobiology
(KN7003) 15 hp (KN8001) 15 hp
                                                                                                                         
ACES Analytical Chemistry, chemometrics Analytical Chemistry, Bioanalytical Chemistry
(KA7002) 15 hp (KA7005) 15 hp
                                                                                                                         
  ORIENTERINGSKURSER (kväll)                                                            
  Livets molekyler (KB1002)
  (KB1002) 7,5 hp kurstakt 25%, kväll
                                                              Grundämnenas upptäckt
                                                              (KZ1001) 7,5 hp kurstakt 50%, kväll