KURSÖVERSIKT HT20/COURSE OVERVIEW FALL 2020
TERMINSDEL A: TERMINSDEL B: TERMINSDEL C:  TERMINSDEL D:    
mån 31/8 - ons 30/9 tor 1/10 - mån 2/11 tis 3/11 - ons 2/12 tor 3/12 - fre 15/1  
vecka 36 - 40 vecka 40 - 45 vecka 45 - 49 vecka 49 - 2  
           
  GRUNDKURSER           
  Kandidatprogram i kemi/molekylärbiologi/ nutrition/ lärarprogram/ fristående kurser              
År 1 Grundläggande kemi (KZ2012) 15 hp Organisk kemi I Biokemi I  
termin 1 Del 1:Jämvikt 7,5 hp Del 2: Struktur 7,5 hp (KO2003) 7,5 hp (KB2003) 7,5 hp  
               
  Kandidatprogram i kemi     3-22/12,  4-5/1 7-15/1    
År 2 Kemisk dataanalys Fysikalisk kemi, Kemisk bindning KB4003  
 termin 3 (KZ4016) 7,5 hp   (KZ4018) 15 hp (KZ4012) 5 hp *2,5 hp  
           
  Kandidatprogram i kemi       *KB4003 Etik och hållbarhet inom kemin  
År 3 Valfri kurs 15 hp Praktik i kemi Kemisk modellering  
 termin 5           (KZ5004) 7,5 hp (KZ7002) 7,5 hp  
               
      Lärarprogram termin 3/ fristående kurser      
        Fysikalisk och oorganisk kemi  
      (KZ3001) 15 hp  
             
          Kandidatprogram i miljövetenskap år 2      
          Organisk kemi I Biokemi I  
          (KO2003) 7,5 hp (KB2003) 7,5 hp  
  Valbara kurser/ fristående kurser                
Biokemi III- Proteiner från gen till funktion        
(KB5006) 15 hp        
Organisk kemi - reaktivitet och struktur        
 (KO5001) 15 hp        
Introduktion till miljökemi        
(KZ4007) 15 hp        
               
ADVANCED COURSES FALL 2020              
         
Biochemistry and Biophysics Structural Biochemistry Molecular Properties of Proteins...  
(KB7010) 15 hp (KB7018) 15 hp  
 
         
Materials and Environmental Chemistry            
           
Introduction to Analytical Electron Microscopy
 
(KZ8009) 7.5 hp 
Advanced Transmission Electron Microscopy
 (KZ8010) 7.5 hp  
NMR in Materials Chemistry Chemical Modelling  
(KZ8005) 7,5 hp (KZ7002) 7,5 hp  
               
Organic Chemistry Advanced Organic Synthesis Organometallic Chemistry  
(KO7010) 15 hp (KO7009) 15 hp  
               
Neurochemistry Neurochemistry and Molecular Neurobiology Signaltransduction  
(KN7001) 15 hp     (KN8002) 15 hp  
             
Analytical Chemistry Analytical Chemistry: Advanced Separation Methods Analytical Chemistry: Mass Spectrometry  
(KA7006) 15 hp     (KA7010)  15 hp  
        Analytical Chemistry: Mass Spectrometry (theory)  
        (KA7011) 7,5 hp, speed 50 %  
                 
ORIENTERINGSKURSER (KVÄLLSKURSER)            
                   
Hjärnans biokemi   (KN1001)  7,5 hp, kurstakt 25%, kväll