Kurser vid Kemiska Sektionen VT2021
  Terminsdel A Terminsdel B Terminsdel C Terminsdel D
  mån 18/1 - ons 17/2 tor 18/2 - mån 22/3 tisd 23/3 - fre 30/4 mån 3/5 - fre 4/6
  vecka 3 - 7 vecka 7 - 12 vecka 12 - 17 vecka 18 - 22
  GRUNDKURSER    
  Kandidatprogram i kemi (NKEMK) / fristående kurser                              
År 1 Organisk kemi II Biokemi II Matematik för naturvetenskaper I
termin 2 (KO3005) 7,5 hp (KB3003) 7,5 hp (MM2002) 15 hp
    18/1       10/2       11/2   22/3     23/3                       11/5   12/5-4/6    
År 2 Neurokemi Oorganisk kemi Analytisk kemi Experimentella kemiska metoder
termin 4 (KN5001) 6 hp (KZ4014) 9 hp (KA3000) 10 hp (KB5000) 5 hp
                                                                                                                         
  Kandidatprogram i molekylärbiologi/miljövetenskap år 2/lärarutbildning/fristående kurser
  Organisk kemi II Biokemi II Analytisk kemi Experimentella kemiska metoder
  (KO3005) 7,5 hp (KB3003) 7,5 hp (KA3000) 10 hp (KB5000) 5 hp
                                                                                                                         
  Kandidatprogram i nutrition/fristående kurser                                                            
  Analytisk kemi I Biokemi II                                                            
  (KA5003) 7,5 hp (KB3003) 7,5 hp                                                            
                                                                                                                         
  Kandidatprogram i biologi/marinbiologi/lärarutbilding/fristående kurser                              
  Grundläggande kemi Organisk kemi I  Biokemi I
  (KZ2012) 15 hp (KO2003) 7,5 hp (KB2003) 7,5 hp
  Del 1: Jämvikt Del 2: Struktur 7,5 hp                                
                                                                                                                         
  Kandidat i miljövetenskap år 1/fristående kurser                                                            
  Grundläggande kemi Matematik för naturvetenskaper I
  (KZ2012) 15 hp (MM2002) 15 hp
  Del 1: Jämvikt Del 2: Struktur 7,5 hp                                                            
                                                                                                                         
  ADVANCED COURSES                                                            
Biokemi och biofysik Bioinformatics, distance Structures and Dynamics of Biological Membranes Advanced Methods in Biochemistry Spectroscopy of Biological Molecules
(KB7021) 7,5 hp (KB7000) 7,5 hp (KB7014) 7,5 hp (KB8023) 7,5 hp
Bioinformatics   Structures and Dynamics of Biological Membranes                                 Comparative Genomics
(KB7016) 7 hp   (KB7015) 7 hp                                 (KB8019) 7,5 hp
                                                                 
                                                             
                                                                                                                         
Material- och miljökemi Structure Analysis by Diffraction      
(KZ8013) 7,5 hp      
       
 
                                     
Organisk kemi Bioorganic Structural Analysis
(KO7001) 15 hp kurstakt 50%
Advanced Organic Chemistry
(KO8001) 15 hp kurstakt 50%
                                                                                                                         
Neuro-kemi Advanced Neurochemistry with
 Molecular Neurobiology
Neuronal Circuits; Neurochemistry…..
(KN8001) 15 hp (KN8005) 15 hp
                                                                                                                         
ACES Analytical Chemistry, Bioanalytical Chemistry Analytical Chemistry, Chemometrics
(KA7005) 15 hp (KA7002) 15 hp
                                                                                                                         
  ORIENTERINGSKURSER (kväll)    
  Livets molekyler (KB1002)
  (KB1002) 7,5 hp kurstakt 25%, kväll
  Grundämnenas upptäckt
  (KZ1001) 7,5 hp kurstakt 25%, kväll
                                                                                           
BASÅRSKURSER      
NV basår Kemi 1 (distans) Kemi 2 (distans)