KURSÖVERSIKT HT21/COURSE OVERVIEW FALL 2021


TERMINSDEL A: TERMINSDEL B: TERMINSDEL C: TERMINSDEL D:

mån 30/8 - ons 29/9 tor 30/9 - fre 29/10 mån 1/11 - ons 1/12 tor 2/12 - fre 14/1

vecka 35 - 39 vecka 39 - 43 vecka 44 - 48 vecka 48 - 2


GRUNDKURSER


Kandidatprogram i kemi/molekylärbiologi/ nutrition/ lärarprogram/ fristående kurser
År 1 Grundläggande kemi (KZ2012) 15 hp Organisk kemi I Biokemi I

termin 1 Del 1:Jämvikt 7,5 hp Del 2: Struktur 7,5 hp (KO2003) 7,5 hp (KB2003) 7,5 hpKandidatprogram i kemi

2-22/12, 3-4/1 5-14/1

År 2 Kemisk dataanalys Fysikalisk kemi, Kemisk bindning KB4003

termin 3 (KZ4016) 7,5 hp
(KZ4018) 15 hp (KZ4012) 5 hp *2,5 hp


Kandidatprogram i kemi


*KB4003 Etik och hållbarhet inom kemin


År 3 Valfri kurs 15 hp Praktik i kemi Kemisk modellering

termin 5
(KZ5004) 7,5 hp (KZ7002) 7,5 hp


Lärarprogram termin 3/ fristående kurserFysikalisk och oorganisk kemi

(KZ3001) 15 hp
Kandidatprogram i miljövetenskap år 2

Organisk kemi I Biokemi I(KO2003) 7,5 hp (KB2003) 7,5 hp


Valbara kurser/ fristående kurser

Biokemi III- Proteiner från gen till funktion

(KB5006) 15 hp

Organisk kemi - reaktivitet och struktur

(KO5001) 15 hp

Introduktion till miljökemi

(KZ4007) 15 hpADVANCED COURSES FALL 2021
Biochemistry and Biophysics Advanced Methods in Biochemistry Protein Structure and Function I Protein Structure and Function II

(KB7014) 7,5 hp (KB7020) 7,5 hp (KB8028) 15 hp


Material- and Environmental Chemsitry Green Chemistry Introduction to Sustainable Chemistry Chemistry of Renewable Materials Materials Chemistry for Environmental Applications

(KZ7013) 7,5 hp (KZ7012) 7,5 hp (KZ8015) 7,5 hp (KZ8021) 7,5 hp

Electron Microscopy for Materials Characterisation

Chemical Modelling

(KZ7016) 7.5 hp

(KZ7002) 7,5 hpOrganic
Chemistry
Advanced Organic Synthesis Organometallic Chemistry

(KO7010) 15 hp (KO7009) 15 hpNeurochemistry Neurochemistry with Molecular Neurobiology Signaltransduction

(KN7001) 15 hp

(KN8002) 15 hpAnalytical Chemistry Analytical Chemistry: Advanced Separation Methods Analytical Chemistry: Mass Spectrometry

(KA7006) 15 hp

(KA7010) 15 hp


Analytical Chemistry: Mass Spectrometry (theory)


(KA7011) 7,5 hp, speed 50 %
ORIENTERINGSKURSER (KVÄLLSKURSER)Hjärnans biokemi (KN1001) 7,5 hp, kurstakt 25%, kväll


NATURVETENSKAPLIGT BASÅR (FÖRUTBILDING, DISTANS)
Kemi 1 (BÅ002) 8 hp