Möjligheter öppnades upp när all samverkan ställdes in eller blev digital. Kemisterna vid Stockholms universitet bestämde sig för att fördjupa samarbetet med Kemilärarnas resurscentrum (KRC) mitt i en rådande pandemi.

 

Hur stöttar vi kemilärare och deras elever att uppnå vissa lärandemål i kemi?

Jenny Olander, föreståndare vid KRC, hade ställt sig den frågan under en längre tid. På Kemiska sektionen hade även Berit Olofsson, sektionsdekan samt professor i organisk kemi och administrativa studierektor Sue-Li Dahlroth funderat på hur de kunde fördjupa samarbetet med KRC för att nå ut till gymnasieskolor. Under ett möte, med målet att komma på ett hållbart och långsiktigt samarbete, kläcktes idén till ”Zooma med en kemidoktorand”. 

- Initiativet grundar sig på observationen att kemilärare kan ha svårt att uppnå vissa lärandemål i kemi samt hålla sig uppdaterade om den senaste forskningen, säger Jenny, som själv är disputerad kemist och har arbetat som ämneslärare i 10 år. Hon fortsätter - Att hitta gymnasieskolor som ville ställa upp var nog det absolut lättaste. Jag fick napp direkt!

Internt intresse och stöd samt positiv återkoppling

- Stödet och intresset från hela sektionen har varit starkt. Prefekter och studierektorer har ställt sig bakom initiativet och uppmuntrat doktoranderna att delta. säger Sue-Li, som även har koordinerat projektet. Det är viktigt för oss att tänka långsiktigt i en rådande situation som kan bli det ”nya normala”. Pilotprojektet har skapat nya värdefulla kontakter och gett uppslag för andra samverkansprojekt som Kemisektionen har börjat titta närmre på. 

De virtuella besöken gjordes via Zoom i slutet på maj och början av juni. Drygt 100 elever från årskurs 2 på tre olika N-program och deras kemilärare deltog. Feedbacken var översvallande positiv.

”Eleverna och jag tyckte det var jätteintressant, eleverna tyckte det var lite svårt men jag tror att det ändå var på helt rätt nivå.”  Johan - ämneslärare i kemi

Det har även varit en positiv upplevelse för doktoranderna, som kommer fortsätta delta i det stora nationella projektet: ”… det kändes roligt att få en möjlighet att dela sina kunskaper med yngre elever, kanske till och med blivande kemiststudenter. Det är ju också väldigt bra att kunna praktisera på hur man för fram ett nytt budskap på ett någorlunda begripligt sätt.” Tim – forskarstuderande i analytisk kemi.

Föredragen tog slut på mindre än en vecka

I början av september rullades ”Zooma med en kemidoktorand” ut nationellt med hjälp av KRC. På grund av den överväldigande responsen stängdes anmälan tidigt, då alla områden blev bokade direkt.  Nu arbetar vi vidare med att utöka listan över områden som Kemisektionen kan erbjuda i vår.
- Projektet ger våra doktorander en fantastisk erfarenhet för framtiden, oavsett om de tänker sig en forskarkarriär eller något annat, avslutar Berit Det här projektet gör att doktoranderna kan uppnå ett lärandemål ”att bidra till samhällets utveckling och stödja i lärandet av andra” i sin egna utbildning. Är man skicklig på att kommunicera om forskning så kan det även öppna dörrar till en karriär som forskningskommunikatör eller skribent.

Initiativet ”Zooma med en kemidoktorand” kommer erbjudas igen under våren 2021 via KRC på www.krc.su.se.
Kemiska sektionen vid Stockholms universitet består av tre institutioner som forskar och utbildar i allt från den minsta atom till cellens orkester. Vi har en lång tradition av att bygga broar mellan vår forskning och samhället. KRC är en nationell plattform för att stödja kemilärare i Sverige.