Xiaodong Zou. Foto: Magnus Bergström, Wallenbergstiftelserna

När Xiaodong Zou flyttade till Stockholm köpte hon en gammal dammsugare. Den var i sådant skick så hon tänkte att den skulle hålla i ungefär tre år, så det skulle räcka för hennes vistelse i Sverige. Det var 1987. Hon var en lovande ung fysiker inom elektronmikroskopi och blev rekommenderad av en av Kinas ledande forskare inom området när en svensk kemist sökte en doktorand. Drygt tre decennier senare är Xiaodong Zou fortfarande kvar i Stockholm, gift med sin gamla handledare Sven Hovmöller, och hon är en framstående kemist med över 300 vetenskapliga artiklar och fem patent.

Vill avbilda extremt små saker i 3D

Xiaodong Zou byggde upp och var föreståndare för Berzelii Center EXSELENT vid Stockholms universitet från 2006. Där forskade hon inom porösa material i tio år. Hon är fortfarande involverad i materialforskning, men den stora delen av hennes forskning just nu handlar om proteiner – de små byggstenarna som finns i allt liv. Det betyder inte att hon helt bytt bana, det handlar fortfarande om att utveckla metoder för att avbilda extremt små saker tredimensionellt. Tidigare var det oorganiska material, och nu biomolekyler.

– Jag är nyfiken på hur atomerna sitter i en struktur. Mitt bidrag inom vetenskapen är att utveckla metoder för att avbilda 3D-strukturer med hjälp av elektronmikroskopi. Funktioner och egenskaper hos en molekyl eller ett material är relaterat till strukturen, och för att kunna veta strukturen behöver vi nya metoder för att undersöka den, säger Xiaodong Zou. 

Klicka här för att läsa hela artikeln, skriven av Anna-Karin Landin, om Xiaodong Zou>>