Berit Olofsson är professor i organisk kemi samt sektionsdekan för Kemiska sektionen. Foto: Jan Blid

 

– Det känns som att vi kom upp i sådana mängder att vi blev en liten fabrik, säger Berit Olofsson, professor i organisk kemi och dekan för kemisektionen vid Stockholms universitet.

Hon berättar att det började med att kollegan Lennart Bergström, professor i materialkemi också vid Stockholms universitet, tog upp att kemisektionen har mycket skyddsmaterial som de kunde dela med sig av till sjukvården. Berit Olofsson hörde av sig till en läkare som hon känner på Danderyds sjukhus och redan samma kväll kom de från sjukhuset och hämtade den skyddsutrustning som snabbt hade samlats ihop på den naturvetenskapliga fakulteten. Det var bland annat skyddshandskar, ansiktsmasker, skyddsdräkter och skyddsglasögon.

På Life Science Swedens hemsida kan du läsa hela artikeln med Berit skriven av Samuel Lagercrantz.