Om du är sugen på att snabbt komma ut i arbetslivet räcker det med en kandidat för att vara attraktiv på arbetsmarknaden. Det menar My Persson, som tog sin kemiexamen för drygt tre år sedan. Idag jobbar hon som sektionschef på ett kvalitetslabb på ett läkemedelsföretag.

Om kandidatprogrammet i kemi vid Stockholms universitet
My Persson, tidigare student

– Jag har under hela min karriär varit tacksam för att jag valde att studera på Stockholms universitet. Jag känner att jag, med ”endast” tre års studier, fått en bred grund att stå på och jag känner mig stolt över den kompetens jag nu besitter. Kemiprogrammet ger dig alla möjligheter att göra karriär som kemist, berättar My.

Under programmets gång kommer du att läsa allt från organisk kemi, oorganisk kemi och fysikalisk kemi till biokemi, neurokemi och analytisk kemi. Dessutom kommer du att lära dig mer om exempelvis kommunikation, projektledning och forskningsmetodik. Utöver en praktikperiod på ett företag ingår också ett terminslångt forskningsprojekt – allt för att du ska få de bästa förutsättningarna för framtiden. Du har även möjlighet att läsa delar av utbildningen i någon annan del av världen.

Väljer du kandidatprogrammet i kemi har du tre roliga och spännande år framför dig. Men vissa perioder kan också vara ganska tuffa och utmanande. Se till att hitta ett schysst gäng att plugga tillsammans med, det är otroligt värdefullt. Det tipset kommer från Linnea Andersson, en av de studenter som just nu läser kemiprogrammet vid Stockholms universitet. Hon, precis som vi på Kemiska sektionen, vet att en utbildning i kemi är början på något stort. Den kan leda till att just du blir en av framtidens problemlösare, entreprenörer eller upptäckare som arbetar för ett bättre samhälle

Läs Linneas och Christines berättelser om livet som kemistudent vid Stockholms universitet:
”Att plugga kemi är spännande, utmanande och otroligt roligt”
”Jag gillade att vi fick tillbringa väldigt mycket tid i labbet”


Kemiprogrammets vardag

Hur ser en vanlig dag ut på kemiutbildningen? Sammanfattningsvis kan man säga att den består av föreläsningar, gruppövningar och laborationer. Utbildningstakten är heltid och kurslitteraturen är i allmänhet på engelska. Stor vikt läggs vid laborationer där du får jobba praktiskt och omsätta den teori som gås igenom på föreläsningarna. Under hela utbildningen kommer du i kontakt med forskare och får ta del av högaktuella forskningsprojekt.
Dina kunskaper testas på olika vis under utbildningens gång. Exempelvis genom duggor (kortfattade skriftliga prov på av en mindre del av kursen), tentamen (ett skriftligt prov i slutet av en kurs) och genom muntliga och skriftliga redovisningar

Student arbetar på lab. Foto: Kemiska Sektionen

 

Möt Lasse och Anna-Lena, två av våra uppskattade lärare på kandidatprogrammet:
”Jag får energi av att undervisa i kemi”
”Du kan förvänta dig roliga laborationer och engagerade lärare som själva forskar”

 

Utbildningens upplägg

Vilka kurser ingår i utbildningen? Kort sammanfattat läser studenterna grundläggande kemi, organisk kemi, biokemi och matematik för naturvetare under sitt första år.
 
Under det andra året står kemisk dataanalys, fysikalisk kemi och kemisk bindning på agendan. Samt kurser i neurokemi, oorganisk kemi, analytisk kemi och experimentella kemiska metoder.
 
Efter två år på utbildningen har du en stadig grund att stå på. Därefter är det dags att välja inriktning. Under den femte terminen läser du kurser inom din inriktning eller så passar du på att plugga utomlands en period. Det är precis vad Sofia gjorde, hon valde att läsa en del av kemiprogrammet i Singapore. Under din sista termin gör du ett terminslångt självständigt arbete. Arbetet kan du göra på universitetet, på ett företag eller varför inte utomlands?


Här kan du hitta utbildningsplanen för kandidatprogrammet i kemi.
I utbildningsplanen hittar du utförligare information om programmet.


Kanske att alla olika kurser i kemi kan verka förvirrande. Vad är skillnaden egentligen? För att göra saker lite tydligare kommer här en kort beskrivning av de huvudgrenar som alla berörs under grundutbildningen.
 
Analytisk kemi är inriktat på undersökning av prover för att fastställa ämnets natur, hur det är uppbyggt, vad det innehåller och hur mycket av respektive ämne det innehåller.

Biokemi beskriver de grundläggande molekylära processerna för liv. Det handlar exempelvis om gener, proteiner, ämnesomsättning och informationsöverföring.

Fysikalisk kemi förklarar med hjälp av fysik kemiska fenomen på molekylnivå. Det handlar framförallt om termodynamik och kvantmekanik.

Neurokemi handlar om hjärnans kemiska uppbyggnad och funktion. Den mänskliga hjärnan innehåller nästan 100 miljarder neuroner och bildar omkring 10 000 miljarder synapser, där kemiska processer pågår hela tiden.

Organisk kemi är kolföreningarnas kemi. Kunskapen om hur man skapar små molekyler, som exempelvis kan användas som läkemedel.

Oorganisk kemi är läran om kemin för grundämnena och deras föreningar.

Nedan kan du se en översikt över alla kurser som ingår i programmet.

 

Vad kan du jobba med efter studierna?

Kemister är hett eftertraktade – både i Sverige och utomlands. Utsikterna för jobb efter avslutad utbildning är mycket goda!

Kemister hamnar ofta inom forskningsenheter i branscher med anknytning till hälsa, sjukdomar, läkemedel, livsmedel, energi- miljö- och vattenfrågor, färgindustri etc. På senare år har efterfrågan av kemister ökat inom mode och kosmetika-industrin.

Nyutbildade kemister efterfrågas i allt från läkemedelsindustrin och kemisk industri till konsultbolag och statliga myndigheter. Som kemist kan du exempelvis arbeta som miljökonsult och hjälpa företag med att åtgärda och förebygga problem kring kemikalier. Eller som kemiskt sakkunnig där du ger råd åt beslutsfattare i frågor rörande kemi.

Kanske är det inom energiområdet du vill jobba? Här kan exempelvis mer effektiva batterier och solceller, samt metoder för att få fram, lagra och transportera vätgas få stor betydelse för framtidens teknikföretag.

Som kemist kan ditt arbete handla om allt ifrån risk- och säkerhetsutvärderingar inom mode, kosmetika, eller varför inte syssla med utveckling och forskning kring läkemedel för människor och djur. Kemister kan jobba med praktiskt analysarbete på bryggerier, kemisk industri, sjukdomsforskning, läkemedelsproduktion, medicinsk diagnostik etc. Man kan ta en tjänst som laboratorieingenjör inom både akademin och industrin. En del arbetar med medicinskt laboratoriearbete på sjukhus eller andra forskningslabb. Andra kemister arbetar på analyslabb för att leta spårämnen i i prover från vår miljö, livsmedel, kriminalutredningar, historiska prover från arkeologiska utrgävningar eller borrkärnor från exempelvis antarktiska isar.

Världen är din arbetsplats för kemi är en universell kunskap. Antingen så labbar du på riktigt eller så är du rådgörande inför experimentplanering eller utvärdering av resultat - eller så gör du allt från början till slut. 

Om du väljer att läsa vidare efter din kandidatexamen kan en forskaranställning bli aktuell inom akademin, industrin eller på ett forskningsinstitut. Ett annat tips är att komplettera din utbildning till en lärarexamen.

Ett superbra tillfälle att knyta kontakter och se vilka olika jobbmöjligheter som finns efter utbildningen är den arbetsmarknadsdag som Naturvetenskapliga fakulteten anordnar varje år.
Nästa arbetsmarknadsdag går av stapeln den 12 februari 2020.

Exempel på jobbtitlar:

 • Analytisk kemist
 • Kemikalieexpert
 • Klinisk kemist på sjukhus
 • Servicetekniker av kemiska analysinstrument
 • Forskningsingenjör
 • Utvecklingsingenjör
 • Laboratorieingenjör / Labbtekniker
 • Läkemedelskemist
 • Processtekniker
 • Produktutvecklare
 • Projektledare
 • Konsult (inom ex kemi eller miljö)
 • Miljöingenjör
 • Miljö/kemikaliehandläggare

   

  Student i kemilabbet

  Foto: Kemiska sektionen.
   

Läs om My, en tidigare kemistudent som idag arbetar som sektionschef på ett kvalitetslabb

”Kemiprogrammet på SU ger dig alla möjligheter att göra karriär”

Läs om Saeid, som idag är entreprenör, företagsledare, professor och medgrundare av bolaget Serendipity:
Från kemistudier till framgångsrikt entreprenörskap


Stockholms universitet vs andra utbildningar

Skall jag läsa kemi på Stockholms universitet eller en teknisk utbildning, ex till civilingenjör i kemiteknik? Det är en vanlig fråga, och den har inget enkelt svar. Utbildningarna skiljer sig åt, men att ha lite koll på skillnaderna kan hjälpa dig i valet. Oavsett vilken av utbildningarna du väljer, så får du en bra utbildning med en mycket god arbetsmarknad som väntar dig.

Kemi kontra teknisk kemi

En kemiutbildning på universitet ger dig en både bred och mycket djup kunskap inom den avancerade kemins alla områden. Under de fyra första terminerna lär du dig hur de minsta byggstenarna samverkar i den fysikaliska och oorganiska kemin, hur små molekyler beter sig och reagerar med varandra i den organiska kemin, och om livets och de stora molekylernas kemi inom det biokemiska området. För att underlätta förståelsen och kunna bygga vidare på dina kunskaper läser du även en del matematik och programmering. För att förankra dina teoretiska kunskaper och för att bättre förstå det du lär dig, ägnas också väldigt mycket tid åt att praktiskt labba.

Under motsvarande period på teknisk högskola läses liknande men mindre omfattande kemikurser men också många obligatoriska kurser av mer teknisk natur med matematisk problemlösning. Du labbar betydligt mindre på en teknisk utbildning, och på en mer tillrättalagd nivå. På universitetet ges du möjlighet att verkligen fokusera på kemin, på det praktiska hantlaget och fostra den vetenskapliga processen och tänkandet.

Undervisning

Vi kan erbjuda dig en avancerad kemiutbildning med ett högt tempo som kommer hjälpa dig att svara på frågorna Hur? och Varför? utifrån ett kemiskt perspektiv. För att lyckas med detta så är grupperna på universitetet mindre och med högre lärartäthet.  På universitetet är det viktigaste det egna ansvaret över studierna. Kandidatprogrammet i kemi har ett relativt högt tempo, med många inlämningsuppgifter. Många studenter att bilda studiegrupper och plugga ihop. Idén här är att man lär sig mycket på att samtal, förklara och diskutera med sina studiekamrater och föreläsare. Föreläsningarna, labbar och föreläsare hjälper dig att förstå vad du ska lära dig, men det är du som student som måste göra jobbet. Universitetsstudenten har alltså större frihet — men det är en frihet under ansvar.

Forskningsanknytning

Nästan alla föreläsare vid Kemiska sektionen är aktiva forskare. Kontakten mellan lärare och studenter är nära och informell. Forskningsanknytningen är viktig, både för utbildningen men också för framtiden. Många av våra tidigare studenter väljer att själva forska efter studierna, och för dem är den forskningsanknutna undervisningen en verklig bonus.

En tidigare kemistudent på SU, säger så här:

”Det bästa med utbildningen är att du får en mycket bredare labbvana än de flesta ingenjörsprogram, vilket är en enorm fördel som arbetssökande”. Läsa vidare

Efter kandidatexamen fortsätter många kemister att studera på ett masterprogram. På Stockholms universitet erbjuds sex olika masterprogram inom kemi. Dessa är på två år (120 hp) och avslutas med ett självständigt arbete på minst 30 hp. I de olika masterprogrammen ingår både obligatoriska och valbara kurser. Kurserna har stark forskningsanknytning och lärarna är framstående forskare inom sina ämnesområden. Du hittar information och utbildningsplaner för de olika masterprogrammen här.
 

Att studera vid Stockholms universitet

Stockholms universitet är en av Europas ledande institutioner för högre utbildning och forskning inom humanvetenskap och naturvetenskap. Sedan starten 1878 präglas verksamheten av nära kontakter och ett aktivt erfarenhets- och kunskapsutbyte med omvärlden. Idag är så många som 33 000 studenter, 1 600 doktorander och 5 500 medarbetare aktiva vid Stockholms universitet. Inom vetenskapsområdena naturvetenskap och humanvetenskap erbjuds 190 utbildningsprogram och 1 700 kurser.
För mer information om universitetskonto, registrering, datasalar, klädskåp, studentpentry och så vidare se Studieinformation.
Allmänt om studentservice vid Stockholms universitet hittar du här: Studieinformation och service.

Om Kemiska sektionen

Kemiska sektionen består av tre institutioner, nämligen Institutionen för biokemi & biofysik, Institutionen för material- och miljökemi och Institutionen för organisk kemi. Dessa institutioner deltar i stor omfattning inom grundutbildningen med kurser på alla nivåer.

Svante Arrhenius
Svante Arrhenius fick Nobelpriset i kemi 1903. Hans namn lever vidare vid Arrheniuslaboratorierna på Stockholms universitet. Foto: Kemiska sektionen

Vid Kemiska sektionen finns en nära koppling mellan undervisning och forskning. Sektionens forskning spänner över ett brett område och är av högsta världsklass. Forskning som bland annat kan bidra till att lösa framtida miljö- och klimatproblem, bota sjukdomar, öka levnadsstandarden för människor, samt ta fram nya material och läkemedel.

 

Tveka inte att kontakta oss!

Om du har några frågor eller funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Kemiska sektionen.
För kontakt med studievägledare och studentexpeditionen mejla till kemi@su.se.