Photo @Yijing from Unsplash

 

Lignin är en aromatisk växtpolymer och en stor biprodukt från massa - och pappersindustrin. Kolloidala ligninpartiklar har framkommit under de senaste åren som en ny klass av material med många fördelaktiga egenskaper.

Trots fascinerande och unika egenskaper förbränns det mesta av ligninet för att istället utvinna energi, delvis på grund av att det finns en brist på användninsområden som ger mervärde.

 

Syftet med det här MSc-examensarbetet är att bedöma tillämpligheten av dessa kolloidala ligninpartiklar i industriprodukter. Projektets varaktighet är sex månader (30 hp) och kommer även innebära samarbete och kommunikation med en branschpartner. 

 

Mer information

 

https://www.mmk.su.se/about-us/vacancies/master-s-thesis-project-in-sustainable-materials-chemistry-1.534971

 

Kontakt

Bitr. lektor. Mika Sipponen
mika.sipponen@mmk.su.se

eller
Kemiska sektionens kansli & Studentexpedition

kemi@su.se


P.s Se till att du är behörig att göra ditt självständiga arbete.