KB4000

Biokemi 

Schema: BK4000 schema HT16

Läsanvisningar: KB4000 läsanvisningar

Kursansvarig: Martin Ott, martino@dbb.su.se

KB5001

Biokemi II - proteiner från gen till funktion

Schema och kursinformation: KB5001 course syllabus

Kursansvarig: Daniel Daley, Daniel.Daley@dbb.su.se

KZ4009

Fysikalisk kemi

Schema: Schema HT16

Kursinformation:  Kurslitteratur, översiktschema HT16

Kursansvarig: Alexander Lyubartsev, alexander.lyubartsev@mmk.su.se

KZ2010

Grundläggande kemi 1 

 

Del 1 Jämvikt 

Schema: Schema Jämvikt HT16

Läsanvisningar: KZ2010 Jämvikt läsanvisningar

Kursansvarig: Lars Eriksson, lars.eriksson@mmk.su.se

 

Del 2 Struktur 

Schema: Schema Struktur HT16

Läsanvisningar: KZ2010 Struktur lässchema

Kursansvarig: Mattias Edén, mattias.eden@mmk.su.se

KZ2011

Grundläggande kemi 2

 

Del 1 Reaktion

Schema: Schema HT16

Läsanvisningar: Läsanvisningar KZ2011 Reaktion

Kursansvarig: Timofei Privalov, Timofei.Privalov@su.se

 

Del 2 Biokemi

Schema: Schema Biokemi HT16

Läsanvisningar: Läsanvisningar KZ2011 Biokemi

Kursansvarig:Agneta Norén, agneta@dbb.su.se

KO3004

Grundläggande organisk kemi

Schema: Schema HT16-VT17

Kursinformation: Översiktschema och kursinformation HT16 (161128)

Kursansvarig: Nicklas Selander, Nicklas.Selander@su.se

KZ2004

Inledande kemi

Schema: Schema termin 1 HT16

Kursinformation:  Läsanvisningar och information

Kursansvariga:

   Molekylstruktur:  Arnold Maliniak, arnold.maliniak@mmk.su.se

   Kemisk jämvikt: Ulrich Häussermann, ulrich.haussermann@mmk.su.se

KZ4007

Introduktion till miljökemi

Schema: Preliminärt schema HT16

Litteratur:  Baird & Cann, Environmental Chemistry, 5th edition
                   Distributed lecture literature/hand-outs   

Kursansvarig: Birgit Paulsson, Birgit.Paulsson@aces.su.se

KZ4010

Kemisk bindning

Schema: KZ4010 Schema HT16

Läsanvisningar och kursinnehåll: Kemisk bindning

Kursansvarig: Ulrich Häussermann, ulrich.haussermann@mmk.su.se

KZ2006

Kemisk dataanalys

Schema: Schema termin HT16

Kursansvarig: Erik Brandt, erik.brandt@mmk.su.se

KZ2005

Kemisk forskning, kommunikation och vetenskaplighet

Schema: Schema termin 1 HT16

Kursansvarig: Carl-Johan Högberg, carl.johan@kol.su.se

KZ4011

Oorganisk kemi

Schema: KZ4011 Schema HT16-VT17

Översiktsschema och läsanvisningar: KZ4011 HT16- VT17

Kursansvarig: Ulrich Häussermann, ulrich.haussermann@mmk.su.se

KO5001

Organisk kemi - reaktivitet och struktur

Schema och kursinformation: KO5001 Schedule HT17

Kursansvarig: Abraham Mendoza, Abraham.Mendoza@su.se