För kursperioder, se kursöversikt nedan.

Kursöversikt alla kurser VT17

 

KA5003

Analytisk kemi I, 7.5 hp

Omgång 1; 16 jan - 15 feb

Schema: Schema VT17

Kursinformation: Översiktschema  VT17

Kurslitteratur:

  • Analytical Chemistry, Gary D Christian, Purnendu K Dasgupta and Kevin A Schug, 7:e utgåvan, Wiley

Kursansvarig: Roger Westerholm, roger.westerholm@aces.su.se

KA5003

Analytisk kemi I, 7,5 hp

Omgång 2; 16 feb - 20 mars

Schema: Schema VT17

Kursinformation: Översiktschema VT17

Kurslitteratur:

  • Analytical Chemistry, Gary D Christian, Purnendu K Dasgupta and Kevin A Schug, 7:e utgåvan, Wiley

Kursansvarig: Gunnar Thorsén, gunnar.thorsen@aces.su.se

KA5000

Analytisk kemi, 12 hp

Schema: Schema VT17

Kursinformation: Översiktschema KA5000 VT2017 170207

Kurslitteratur:

  • Analytical Chemistry, Gary D Christian, Purnendu K Dasgupta and Kevin A Schug, 7:e utgåvan, Wiley

Kursansvarig: Gunnar Thorsén, gunnar.thorsen@aces.su.se

KB4002

Biokemi I, 7.5 hp

Omgång 1 feb-mars

Schema: Schema VT17

Kursinformation: Läsanvisningar (omgång 1)

Kursansvarig: Agneta Norén, agneta.noren@dbb.su.se

KB4002

Biokemi I, 7.5 hp

Omgång 2 mars-apr

Schema: Schema VT17

Kursinformation och översiktschema: Biokemi I KB4002 2017

Kursansvarig: Robert Daniels, robert.daniels@dbb.su.se

KB5000

Experimentella kemiska metoder, 5 hp

Schema: Schema VT17

Kursinformation: Översiktsschema och kursinformation VT17

Kursansvarig: Pål Stenmark, stenmark@dbb.su.se

KZ2010

Grundläggande kemi 1 - oorganisk och fysikalisk kemi, 15 hp

Hel tid (100% takt)

Del 1 Jämvikt 

Schema: Schema VT17

Läsanvisningar: KZ2010 Jämvikt läsanvisningar

Kursansvarig: Lars Eriksson, lars.eriksson@mmk.su.se

 

Del 2 Struktur 

Schema: Schema VT17

Läsanvisningar: KZ2010 Struktur lässchema

Kursansvarig: Mattias Edén, mattias.eden@mmk.su.se

KZ2010

Grundläggande kemi 1 - oorganisk och fysikalisk kemi, 15 hp

Halv tid (50% takt)

Del 1 - Jämvikt 

Schema: Schema VT17

Kursinformation: Läsanvisningar och lektionsinnehåll

Kursansvarig: Mats Johnsson, mats.johnsson@mmk.su.se

 

Del 2 - Struktur 

Schema: Schema VT17

Kursinformation: Information och översiktsschema

Kursansvarig: Niklas Hedin, niklas.hedin@mmk.su.se

KZ2011

Grundläggande kemi 2 - organisk och biokemi, 15 hp

 

Del 1 - Reaktion  

Schema: Schema VT17

Läsanvisningar:  KZ2011 läsanvisningar Reaktion

Kursansvarig: Åke Pilotti, ake.pilotti@su.se

 

Del 2 - Biokemi 

Schema: KZ2011 Biokemi schema VT17

Läsanvisningar:  KZ2011 läsanvisningar Biokemi

Kursansvarig: Pia Harryson, pia.harryson@dbb.su.se

KO3004

Grundläggande organisk kemi, 13,5 hp (VT17 8,5 hp fortsättning)

Schema: Schema HT16-VT17

Kursinformation: Översiktschema och kursinformation HT16 (161128)

Kursansvarig: Nicklas Selander, Nicklas.Selander@su.se

KN1002

Hjärnans och kroppens läkemedel, orienteringskurs, 7.5 hp

Schema: Schema VT17

Kursinformation: Kursinformation VT17

Kursansvarig: Anders Undén, andersu@neurochem.su.se

KZ2005

Kemisk forskning, kommunikation och vetenskaplighet, 5 hp (VT17 2,5 hp fortsättning)

Schema:

Kursansvarig: Carl-Johan Högberg, carl.johan@kol.su.se

KA4000

Kemometri

2 maj - 2 jun

Schema: KA4000 Kemometri preliminärt schema VT17 (170412 (17 Kb)

Kursinformation: Kursinformation Kemometri VT17 (16 Kb)

Kursansvarig: Jan-Olov Persson, joper@math.su.se

KB1002

Livets molekyler, orienteringskurs, 7.5 hp

Schema: Schema VT17

Kursinformation: Översiktschema VT17

Kursansvarig: Astrid Gräslund, astrid.graslund@dbb.su.se

KB4001

Moderna kemiska metoder, 7,5 hp

Schema: Schema VT17

Kursinformation: Översiktsschema och kursinformation VT17

Kursansvarig: Pål Stenmark, stenmark@dbb.su.se

KB2001

Molekylära livsvetenskaper, 7.5 hp

Schema: Schema VT17

Kursinformation: Introduktionsbrev Molekylära Livsvetenskaper VT17 (849 Kb)

Kursansvarig:IngMarie Nilsson, IngMarie.Nilsson@dbb.su.se

KN5001

Neurokemi 6 hp

Schema: Schema VT17

Läsanvisningar: Kurslitteratur till KN5001

Kontakt: Anna-Lena Ström, anna-lena.strom@neurochem.su.se

KZ4011

Oorganisk kemi, 9.5 hp (VT17 7 hp fortsättning)

Schema: Schema HT16-VT17

Läsanvisningar: Läsanvisningar

Kursansvarig: Ulrich Häussermann, ulrich.haussermann@mmk.su.se

KO3003

Organisk kemi, 7.5 hp

Schema: Schema VT17

Kursinformation: Översiktschema VT17

Kurslitteratur:

  • Chemistry3 2nd Edition, Oxford 2013 av Burrows et al. ISBN 978-0-19-969185-2
  • Kompendium ”Organisk kemi 2016” från institutionen
  • Övrigt utdelat material

Kursansvarig: Berit Olofsson, berit.olofsson@su.se