KA5003

Analytisk kemi I, 7.5 hp

21 jan - 20 feb

Schema (med laborationer) (28 Kb)

Schema (time-edit)

Kurslitteratur: Analytical Chemistry, Gary D Christian, Purnendu K Dasgupta and Kevin A Schug, 7:e utgåvan, Wiley

Kursansvarig: Roger Westerholm, roger.westerholm@aces.su.se

KA3000

Analytisk kemi, 10 hp

26 mar - 15 maj

Schema: Preliminärt schema KA3000 VT19 (59 Kb)

Föreläsningar sker i K441 och K447

Laborationer sker på institutionen

Kurslitteratur:

  • Analytical Chemistry, Gary D Christian, Purnendu K Dasgupta and Kevin A Schug, 7:e utgåvan, Wiley

Kursansvarig: Roger Westerholm, roger.westerholm@aces.su.se

KB2003

Biokemi I, 7.5 hp

6 maj - 7 jun

Schema: VT19_PRELIMINÄRT SCHEMA_KB2003 (67 Kb)  PRELIMINIÄRT SCHEMA

Kursinformation:

Kursansvarig: Pia Harryson, pia.harryson@dbb.su.se

KB3003

Biokemi II, 7.5 hp

21 feb - 25 mar

Grupp 2: Kandidatprogram i nutrition, lärarprogram, fristående kurser

Schema VT19

Kursinformation:

Kursansvarig: Agneta Norén, agneta.noren@dbb.su.se

KB5000

Experimentella kemiska metoder, 5 hp

16 maj - 7 jun

Schema: Schema VT19

Kursinformation Experimentella kemiska metoder 2019 (69 Kb)

Kursansvarig: Mats Nilsson, mats.nilsson@scilifelab.se

KZ2012

Grundläggande kemi, 15 hp

21 jan - 25 mar

 

Del 1 Jämvikt 

21 jan - 20 feb

Schema

Kursinformation (64 Kb)

Jämvikt läsanvisningar

Kursansvarig: Lars Eriksson, lars.eriksson@mmk.su.se

 

Del 2 Struktur 

21 feb - 25 mar

Schema: Schema VT19

Läsanvisningar och översiktsschema:

Kursansvarig: Niklas Hedin, niklas.hedin@mmk.su.se

KN1002

Hjärnans och kroppens läkemedel, orienteringskurs, 7.5 hp (25% takt)

21 jan - 7 jun

Schema VT19

Kursinformation:

Kursansvarig: Anders Undén, andersu@neurochem.su.se

KB1002

Livets molekyler, orienteringskurs, 7.5 hp (25% takt)

21 jan - 7 jun

Schema (16 Kb)

Plats och tid

Kursinformation: 

Kursansvarig: Astrid Gräslund, astrid.graslund@dbb.su.se

KB2001

Molekylära livsvetenskaper, 7.5 hp

21 jan - 20 feb

Schema och läsanvisningar (40 Kb)

Schema (plats och tid)

Kursansvarig:IngMarie Nilsson, IngMarie.Nilsson@dbb.su.se

KN5001

Neurokemi 6 hp

21 jan - 13 feb

Schema

Kurslitteratur till KN5001

Kontakt: Anna-Lena Ström, anna-lena.strom@neurochem.su.se

KZ4014

Oorganisk kemi, 9,0 hp

14 feb - 25 mar

Schema VT19

Time-edit

Kursansvarig: Ulrich Häussermann, ulrich.haussermann@mmk.su.se

 

KO2003

Organisk kemi I, 7.5 hp

26 mar - 3 maj

Schema

Litteratur:

Burrows et al., Chemistry3 introducing inorganic, organic and physical chemistry. 3:e upplagan 2017

Kursinformation: Kursinformation Organisk kemi I VT19 (415 Kb)

Kursansvarig: Nicklas Selander, Nicklas.Selander@su.se

KO3005

Organisk kemi II, 7.5 hp

21 jan - 20 feb

Schema: Time-edit    KO3005 schema VT19 (101 Kb)

Kursinformation:

Kurslitteratur:

  • Chemistry3 3rd edition, Oxford 2017 av Burrows et al. ISBN 9780198733805
  • Kompendiet ”Organisk kemi KO3005 Övningar” (2019) från institutionen (K1)
  • Kompendiet ”Organisk kemi KO3005 Laborationer” (2019) från institutionen (K2)
  • Övrigt utdelat material (läggs även upp på Mondo)
  • Kursmaterial från Organisk kemi 1 (KO2003) för repetition

Kursansvarig: Berit Olofsson, Berit.Olofsson@su.se