Grundkurser

Advanced Courses

Orienteringskurser

 

Grundkurser 

Grundläggande kemi 15 hp (KZ2012)

31 Aug - 2 Nov 2020

Schema (Jämvikt och Struktur):  KZ2012 HT20 (58 Kb)

Kurslitteratur:

1) Burrows et al., Chemistry3 Introducing Inorganic, Organic and Physical Chemistry. 3rd Edition 2017.

2) Book of Data, Nuffield Advanced Science, Longman

Kursansvariga: Del 1, jämvikt: Lars Eriksson (lars.eriksson@mmk.su.se), Del 2, struktur: Anja-Verena Mudring (anja-verena.mudring@mmk.su.se)

Undervisningsform: Föreläsningar via Zoom, demolabbar samt obligatoriska laborationer på campus i mindre grupper.

 

Organisk kemi I 7,5 hp (KO2003)

3 Nov - 2 Dec 2020

Preliminärt schema:  KO2003 HT20 (725 Kb)

Kurslitteratur: Burrows et al., Chemistry3 Introducing Inorganic, Organic and Physical Chemistry. 3rd Edition 2017.

Ellervik, Kann & Sterner: Organisk Kemi, 3e upplagan, Studentlitteratur 2014, ISBN: 9789144099910.
OBS! Boken täcker inte hela kursen och kan användas som bredvidläsning på svenska.

Kursansvarig: Fahmi Himo (fahmi.himo@su.se)

Undervisningsform: Föreläsningar via Zoom. Det laborativa momentet kommer utgöras av demonstrationslaborationer och som obligatoriska laborativa moment på campus i mindre grupper.

 

Biokemi I 7,5 hp (KB2003)

3 Dec 2020 - 15 Jan 2021

Preliminärt schema:  KB2003_KBC201 HT20 (138 Kb)

Kurslitteratur: Lehninger, Principles of Biochemistry 7th Edition

Kursansvarig: Pia Harryson (pia.harryson@dbb.su.se)

Undervisningsform: Föreläsningar kommer ges online via Zoom och obligatoriska laborationer kommer göras på campus i mindre grupper.

 

Kemisk dataanalys 7,5 hp (KZ4016)

31 Aug - 30 Sept 2020

Preliminärt schema del 1:  KZ4016 HT20 Dataanalys (37 Kb)

Preliminärt schema del 2:  KZ4016 HT20 Statistik (36 Kb)  

Kurslitteratur del 1: Handouts, annan (frivillig) litteratur finns rekommenderad på Athena

Kurslitteratur del 2: Probability & Statistics for Engineers & Scientists, ISBN: 9781292161365

Kursansvarig: Federico Elias Wolff (federico.elias.wolff@mmk.su.se)

Undervisningsform: Dataanalysdelen kommer att ges online. Statistikdelen kommer att ges på campus vid institutionen för matematik (Kräftriket) och startar 14 september.

 

Fysikalisk kemi 15 hp (KZ4018)

1 Okt - 2 Dec 2020

Preliminärt schema:  KZ4018 HT20 (178 Kb)

Kurslitteratur:  P. Atkins, J. de Paula, R. Friedman, “Physical Chemistry: Quanta, Matter and Change”, Second edition, Oxford, 2014

Kursansvarig: Alexander Lyubartsev (alexander.lyubartsev@mmk.su.se)

Undervisningsform: Föreläsningar, räkneövningar och demolabbar via zoom/online, laborationer (i mindre grupper) samt tentor på campus.

 

Kemisk bindning 5 hp (KZ4012)

3-22 dec 2020, 4-5 jan 2021

Preliminärt schema:  KZ4012_HT20 (97 Kb)

Kurslitteratur: Kurslitteratur: 1) P. Atkins, J. de Paula, R. Friedman, “Quanta, Matter and Change”, Second edition, Oxford, 2014; (används tidigare i fysikalisk kemi) 2) “Inorganic Chemistry” 7th edition , 2018 (by Mark Weller, Tina Overton, Jonathan Rourke, Fraser Armstrong) ISBN: 9780198768128 (används senare i oorganisk kemi), Kapitel 1, 2, 3.

Kursansvarig: Ulrich Häussermann (ulrich.haussermann@mmk.su.se)

Undervisningsform: Föreläsningar och räkneövningar via videolänk från en lektionssal, laborationer på campus i mindre grupper.

 

Etik och hållbarhet inom kemin 2,5 hp (KB4003)

7 Jan - 15 Jan 2021

Kursen kan endast läsas inom kandidatprogrammet i Kemi.

Preliminärt schema: Ej fastställt

Kurslitteratur: Ej fastställt

Kursansvarig: Pia Harryson (pia.harryson@dbb.su.se) och Anna-Lena Ström (anna-lena.strom@dbb.su.se)

Undervisningsform: All undervising på campus i mindre grupp men det kan komma att ändras om nya riktlinjer utkommer från SU och Folkhälsomyndigheten

 

Biokemi III - Proteiner från gen till funktion 15 hp (KB5006)

31 Aug - 2 Nov 2020

Preliminärt schema:  KB5006 HT20 (224 Kb)

Kurslitteratur: Lehninger: Principles of Biochemistry, 5th, 6th or 7th ed., Nelson & Cox.
Articles and handouts given by the lecturers.

Kursansvarig: Dan Daley (dan.daley@dbb.su.se)

Undervisningsform: Föreläsningar kommer att ske online via Zoom. Laborationer kommer vara en kombination av demonstrationer online samt obligatoriska moment i mindre grupper på campus.

 

Organisk kemi - reaktivitet och struktur 15 hp (KO5001)

31 Aug - 2 Nov 2020

Preliminärt schema: TimeEdit  KO5001 HT20 (100 Kb)

Kurslitteratur: 1) Clayden, Greeves & Warren: Organic Chemistry; 2nd Edition, Oxford University Press 2012 (ISBN 978-0-19-927029-3) or Clayden, Greeves, Warren & Wothers: Organic Chemistry, Oxford University Press 2001 (ISBN 978-0-19-850346-0)
2) L.D. Field, S. Sternhell, J.R. Kalman: Organic Structures from Spectra, John Wiley & Sons, 4th edition (ISBN 978-0-470-31927-7)
3) Handouts from lecturers and assistants

Kursansvarig: Abraham Mendoza (abraham.mendoza@su.se)

Undervisningsform: Föreläsnngar på campus och erbjuds genom Zoom vid behov. Det obligatoriska laborativa momentet kommer utföras på campus i mindre grupper.

 

Introduktion till miljökemi 15 hp (KZ4007)

31 Aug - 2 Nov 2020

Preliminärt schema:  KZ4007 HT20 (179 Kb)

Kurslitteratur: Delas ut under kursens gång.

Kursansvarig: Hitesh Motwani (hitesh.motwani@aces.su.se)

Undervisningsform: Föreläsningar kommer ges via Zoom. Laborationer kommer göras online men även på campus i mindre grupper.

 

Praktik i kemi 7,5 hp (KZ5004) 

3 Nov - 2 dec 2020

Kursen kan endast läsas inom kandidatprogrammet i kemi.

Preliminärt schema: Kursen ges endast inom kanidatprogrammet i kemi. Praktiken görs internt eller externt på en arbetsplats med kemianknytning. Programstudenter måste uppfylla behörighetskraven samt ordna med en handledare själv för att kunna delta i kursen. Behörighetskraven är godkänt resultat på samtliga kurser inom kandidatprogrammet i kemi.

Kurslitteratur: Ej fastställt

Kursansvarig: Arnold Maliniak (arnold.maliniak@mmk.su.se)

 

Fysikalisk och oorganisk kemi 15 hp (K3001)

3 Nov 2020 - 15 Jan 2021

Preliminärt schema:  KZ3001 HT20 (92 Kb)

Kurslitteratur: 1) Pearson: Catherine Housecroft, Inorganic Chemistry, 5th ed. (ISBN: ) 2) Nuffield Advanced Science: Book of Data. (ISBN: 9780 5823 5448 7) 3) Lokalt producerat material som kompendier etc samt artiklar som studenterna själva laddar ner ifrån Stockholms universitetsbibliotek.

Kursansvarig: Lars Eriksson (lars.eriksson@mmk.su.se)

Undervisningsform: Laborationer på plats, föreläsningar via Zoom.

 

Advanced Courses 

Preliminary schedules for advanced courses will be available a couple of weeks before course commencement. Please note that the roll call on the first day of the course is compulsary. If you have any questions about the course or its contents please contact the course coordinator or the Chemistry Section & Student Affairs Office. 

 

Structural Biochemistry 15 hp (KB7010)

31 Aug - 2 Nov 2020

Preliminary Schedule:  KB7010 HT20 (23 Kb)

Course Litterature: Lecture handouts

Course Coordinator: Ville Kaila (ville.kaila@dbb.su.se)

Course Format: Lectures will be held online through Zoom and compulsory practicals will be done either as online demonstrations or in smaller groups of 5-6 students on campus. Group division will be done on the first lecture.

Please use the link below to connect to lectures:
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/63070564495

 

Molecular Properties of Proteins: Structure, Function and Disease 15 hp (KB7018)

3 Nov 2020 -15 Jan 2021

Preliminary Schedule:  KB7018 HT20 (91 Kb)

Course Litterature: Lecturers handouts

Course Coordinator: Mikael Oliveberg (mikael.oliveberg@dbb.su.se)

Course Format: On campus in smaller groups.

 

Solid State Chemistry 15 hp (KZ7003)

31 Aug - 2 Nov 2020

Course Format: This course has been cancelled.

 

Introduction to Analytical Electron Microscopy 7,5 hp (KZ8009)

31 Aug - 30 Sept 2020

Preliminary Schedule:  KZ8009_HT20 (628 Kb)

Course Litterature
WC: Transmission Electron Microscopy: A Textbook for Materials Science, D.B.Williams and C.B.Carter, Springer

ZHO: Electron Crystallography - Electron microscopy and electron diffraction, X. Zou, S. Hovmöller and P. Oleynikov, Oxford Science Publication

RE: Physical Principles of Electron Microscopy: An introduction to TEM, SEM and AEM, R.F. Egerton, Springer

+ Additional materials handed out at the lectures and practical sessions

Course Coordinator: Tom Willhammar (tom.willhammar@mmk.su.se)

Course Format: Lectures will be held online with Zoom. Practicals and certain exercises will be done on campus in smaller groups, PPE will be provided for students. Practicals will be scheduled to minimize social interaction and to avoid rush hour. 

 

Advanced Transmission Electron Microscopy 7,5 hp (KZ8010)

1 Oct - 2 Nov 2020

Preliminary Schedule:  KZ8010 HT20 (109 Kb)

Course Litterature: Course Information: WC: Transmission Electron Microscopy: A Textbook for Materials Science, D.B.Williams and C.B.Carter, Springer ZHO: Electron Crystallography - Electron microscopy and electron diffraction, X. Zou, S. Hovmöller and P. Oleynikov, Oxford University Press * Additional materials may be given in the lectures and practical sessions

Course Coordinator: Xiaodong Zou (xiaodong.zou@mmk.su.se)

Course Format: Lectures will be held online with Zoom. Practicals and certain exercises will be done on campus in smaller groups, PPE will be provided for students. Practicals will be scheduled to minimize social interaction and to avoid rush hour.

 

NMR in Materials Chemistry 7,5 hp (KZ8005)

3 Nov - 2 Dec 2020

Preliminary Schedule:  KZ8005 HT20 (134 Kb)

Course Litterature: Notes and papers handed out during the course and selected parts of the book “Spin Dynamics: Basics of Nuclear Magnetic Resonance”, Malcolm Levitt (Wiley, Chichester).

Course Coordinator: Mattias Edén (mattias.eden@mmk.su.se)

Course Format: Lectures and calculation exercises online with Zoom, practicals and exam in smaller groups on campus.

 

Chemical Modelling 7,5 hp (KZ7002)

3 Dec 2020 - 15 Jan 2021

Preliminary Schedule:  KZ7002 HT20 (131 Kb)

Course Litterature: A.R.Leach: Molecular modeling. Principles and applications (2nd edition)

Course Coordinator: Alexander Lyubartsev (alexander.lyubartsev@mmk.su.se)

Course Format: Lectures, seminars and project assignment online with Zoom. Exam form not yet decided. 

 

Advanced Organic Synthesis 15 hp (KO7010)

31 Aug - 2 Nov 2020

Preliminary Schedule:  KO7010 HT20 (85 Kb)

Course Litterature: Organic Chemistry 2nd Ed: Clayden, Greeves and Warren, Oxford University Press, 2012 + lecture handouts and notes. All teaching in A507, practicals in K406 and K418.

Course Coordinator: Pher Andersson (pher.andersson@su.se)

Course Format: Lectures on campus that will be available through Zoom upon request. The practicals will be performed on campus in smaller groups. 

 

Organometallic Chemistry 15 hp (KO7009)

3 Nov 2020 -15 Jan 2021

Preliminary Schedule:  KO7009_HT20 (44 Kb)

Course Litterature: 

  • Handouts distributed by the lecturers.
  • Recommended book: Organotranstion Metal Chemistry: From Bonding to Catalysis (ISBN: 9781891389535): John Hartwig: University Science books: Sausalito, CA.

Course Coordinator: Kalman Szabo (kalman.szabo@su.se)

Course Format: Lectures on campus that will be available through Zoom upon request.  The  practicals will be performed on campus in smaller groups. 

 

Neurochemistry and Molecular Neurobiology 15 hp (KN7001)

31 Aug - 2 Nov 2020

Preliminary Schedule:  KN7001 HT20 (150 Kb)

Course Coordinator: Anna-Lena Ström (anna-lena.strom@dbb.su.se)

Course Format: Lectures via Zoom, practicals will be performed as computerlabs online but also on campus in smaller groups.

 

Signaltransduction 15 hp (KN8002)

3 Nov 2020 -15 Jan 2021

Preliminary Schedule:  KN8002 HT20 (202 Kb)

Course Litterature:

  • Signal Transduction (Eds. BD Gomperts, IM Kramer, PER Tatham), Elsevier Academic Press 2009 (online).
  • Review articles and lecture power points that can be found in Athena.
  • Review articles, other material handed out by the teachers and your own search in PubMed.

Course Coordinator: Anna-Lena Ström (anna-lena.strom@dbb.su.se)

Course Format: Lectures online, certain parts of the assigned project will be done on campus in smaller groups, exam online or on campus. 

 

Analytical Chemistry: Advanced Separation Methods 15 hp (KA7006)

31 Aug - 2 Nov 2020

Preliminary Schedule:  KA7006 HT20 (121 Kb)

Course Coordinator: Conny Östman (conny.ostman@mmk.su.se)

Course Format: Lectures online through Zoom. Practicals on campus in smaller groups. 

 

Analytical Chemistry: Mass Spectrometry 15 hp (KA7010)

3 Nov 2020 -15 Jan 2021

Preliminary Schedule:  KA7010-KA7011 HT20 (638 Kb)

Course Coordinator: Ulrika Nilsson (ulrika.nilsson@mmk.su.se)

Course Format: Lectures online through Zoom or prerecorded material. Practicals in in smaller groups on campus. 

 

Analytical Chemistry: Mass Spectrometry (Theory) 7,5 hp (KA7011)

3 Nov 2020 -15 Jan 2021

Preliminary Schedule:  KA7010-KA7011 HT20 (638 Kb)

Course Coordinator: Ulrika Nilsson (ulrika.nilsson@mmk.su.se)

Course Format: Lectures online through Zoom or prerecorded material. 

 

Orienteringskurser

Hjärnans biokemi 7,5 hp (KN1001)

31 aug 2020 - 15 Jan 2021

Preliminärt schema:  KN1001 HT20 (751 Kb)

Kurslitteratur: ”Hjärnan” av Lars Olson och Anna Josephson

Kursansvarige: Anna Forsby (anna.forsby@dbb.su.se)

Undervisningsform: Distans, online via Zoom