Lärare, kursassistenter och administrativ personal vid Kemiska sektionen arbetar för närvarande hårt för att kunna utföra vår kemiundervisning med samma kvalitet som under normala omständigheter men samtidigt vara så flexibla så vi kan minska smittspridning. Detta kan innebära att du som student kan få mindre schemalagd tid på laboratoriet, att du börjar senare och då även slutar senare (för att undvika rusningstrafik), att du inte kan äta lunch innan dina labbar eller att du inte kan stanna kvar i våra lokaler efter att ditt labbarbete är gjort. Vi hoppas ändå att du hittar goda studiekamrater och bildar studiegrupper och hittar andra sätt för att få ut det mesta och bästa av din tid hos oss.

 

Riktlinjer att följa på KÖL

•    Stanna hemma om du visar minsta symptom på luftvägsinfektion eller om du känner dig sjuk. Kontakta din labbassistent omgående så ni kan planera hur det missade tillfället ska tas igen.

•    Efter att du är klar med ditt labbarbete, stanna inte kvar i KÖLs allmänna utrymmen. Kurserna labbar förmodligen i skift och sannolikt så kommer det en grupp nya studenter direkt efter din grupp. Detta gäller även att inte komma för tidigt till KÖL.
•    Tvätta händerna noggrant
•    Håll avstånd och respektera att andra kan ha en annan uppfattning om vad fysisk distansering innebär.
•    Undvik trängsel vid skåpen på KÖL.
•    Tvätta din egna labbrock hemma under din studietid hos oss.
•    Undvik rusningstrafik i största möjliga mån och försök ta dig till campus på alternativa sätt de dagar du ska labba.
•    Ta med egen lunch som inte behöver värmas upp och ta om möjligt med egna bestick och muggar för dryck.

 

Kursinformation

Information om hur din kurs kommer genomföras under hösten 2020 kommer löpande att uppdateras på listan över kurser och scheman>>

 

Kontakta oss om du har frågor

Alla som arbetar med utbildningarna kommer vara tillgängliga för att svara på dina frågor. Kontaktinformation till alla kursansvariga lärare kan du hitta i listan över kurser och här kan du även se mer information om hur just din kurs kommer att genomföras. Kontakt till Kemiska sektionens kansli & Studentexpedition, där även vår studievägledare sitter, kan du se till höger.