Kursinformation och schema

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Kemiska sektionen
  4. Utbildning
  5. Kursinformation och schema
Vare sig man är kemist eller inte så kan man inte låta bli att förundras över att allt som du kan se och ta på består av grundämnen. Luften du andas till din arvsmassa. Visste du att ungefär halva det periodiska systemet finns i din mobiltelefon

ST20 Kursinformation och schema

Kursen Grundämnenas upptäck 7,5 hp (KZ1001) går på distans under ST20 med start den 8e Juni. Kurslitteratur och preliminärt schema kan ses här. Kursen kommer använda sig av Zoom och Athena vilka man kommer åt som registrerad student på Stockholms universitet.

Schema

VT20 kursutbud och schema

Här kan du hitta information och scheman för alla kurser som ges vid Kemiska sektionen i kursöversikten kan du se vilka kurser som ges inom vilka program samt när de ges.

Digital studies

Athena ersätter Mondo

Från och med hösten 2019 kommer den digitala lärplattformen Athena ersätta Mondo på många kurser som ges på Kemiska sektionen.

Studera heltid

Vad innebär heltidsstudier på Kemiska sektionen?

Studier vid Kemiska sektionen är nästan uteslutande heltidsstudier. Det betyder att du ofta har schemalagd undervisning från morgon till sen eftermiddag. Kom dock ihåg att försöka planera din tid så att du har tid för återhämtning.

 

Labbande

Att labba under kurs

Kurser i kemi vid Kemiska sektionen består uteslutande av teoretiska och praktiska moment i form av laborationer - dessa är roliga lärorika och obligatoriska. Labbar ger dig inte bara teoretiska kunskaper utan även känsla för hur man planerar, utför och redovisar ett kemiskt experiment. 

Skriva

Labbrapporten – ett sätt att bli en fulländad laborant

VARFÖR ska jag skriva en labbrapport efter varje labb? Min assistent är så himla petig! Jag fick retur på stavfel! Inget är så ifrågasatt som kravet på att skriva en labbrapport efter en avslutad labb. Varför envisas vi då med det?

Schema

HT20 kursutbud och schema

Här kan du hitta information och scheman för alla kurser som ges vid Kemiska sektionen. I kursöversikten kan du se vilka kurser som ges inom vilka program samt när de ges.

Kemiska sektionens kansli & Studentexpedition

 

E-post studentexpedition: exp@kol.su.se

E-post studievägledare: exp@kol.su.se

 

 

 

 

Mina studier

Sök program och kurser

Våra utbildnignar Till utbildningskatalogen

Kursöversikt