Kursvärdering Sommaren 2020

Kursvärdering KZ1001 Sommar 2020 Grundlämnenas upptäckt (7,5 hp) (273 Kb)

 

Kursvärderingar VT20

Course evaluation KA7002_VT20 Chemometrics (15 hp) (246 Kb)

Course evaluation KA7005_VT20 Bioanalytical Chemistry (15 hp) (244 Kb)

Course evaluation KB7000-KB7015_VT20 Structures and dynamics of biological membranes (7,5 hp) (239 Kb)

Course evaluation KB7014_VT20 Advanced methods in biochemistry (7,5 hp) (233 Kb)

Course evaluation KB7016-KB7017_VT20 Bioinformatics (7-7,5 hp) (381 Kb)

Course evaluation KB8019_VT20 Comparative Genomics (7,5 hp) (243 Kb)

Course evaluation KB8023_VT20 Spectroscopy of Biological Molecules (7,5 hp) (243 Kb)

Course evaluation KN7003_VT20 Recombinant peptides and proteins (15 hp) (232 Kb)

Course evaluation KN8001_VT20 Advanced Neurochemistry with Molecular Neurobiology (15 hp) (267 Kb)

Course evaluation KO7007_VT20 Theoretical Organic Chemistry (15 hp) (229 Kb)

Course evaluation KO7008_VT20 Physical Organic Chemistry (15 hp) (239 Kb)

Course evaluation KZ8001_VT20 Soft matter (7,5 hp) (235 Kb)

Course evaluation KZ8002_VT20 Biocermics (7,5 hp) (229 Kb)

Course evaluation KZ8011_VT20 Porous materials (7,5 hp) (238 Kb)

Course evaluation KZ8013_VT20 Structure Analysis by Diffraction (7,5 hp) (232 Kb)

Course evaluation KZ8014_VT20 Powder diffraction with X-rays and neutrons in Materials Chem (7,5 hp) (239 Kb)

 

Kursvärdering KA3000_VT20 Analytisk kemi, grundkurs (10 hp) (281 Kb)

Kursvärdering KA5003_VT20 Analytisk kemi I (7,5 hp) (394 Kb)

Kursvärdering KB1002_VT20 Livets molekyler (7,5 hp) (237 Kb)

Kursvärdering KB2003_VT20 Biokemi I (7,5 hp) (282 Kb)

Kursvärdering KB3003_VT20 Biokemi II (7,5 hp) Grupp 1 (289 Kb)

Kursvärdering KB3003_VT20 Biokemi II (7,5 hp) Grupp 2 (294 Kb)

Kursvärdering KB5000_VT20 Experimentella kemiska metoder (5 hp) (281 Kb)

Kursvärdering KN5001_VT20 Neurokemi (6 hp) (297 Kb)

Kursvärdering KO2003_VT20 Organisk kemi I (7,5 hp) (349 Kb)

Kursvärdering KO3005_VT20 Organisk kemi II (7,5 hp) (392 Kb)

Kursvärdering KZ1001_VT20 Grundämnenas upptäckt (7,5 hp) (273 Kb)

Kursvärdering KZ2012_VT20 Grundläggande kemi (15 hp) (88 Kb)

Kursvärdering KZ4014_VT20 Oorganisk kemi (9 hp) (277 Kb)

 

Kursvärdering HT19

Course evaluation KA7006_HT19 Analytical Chemistry, Advanced Separation Methods (15 hp) (233 Kb)

Course evaluation KA7010-KA7011_HT19 Analytical Chemistry, Mass Spectrometry (15-7,5 hp) (244 Kb)

Course evaluation KB5006_HT19 Biochemistry III (15 hp) (230 Kb)

Course evaluation KB7010_HT19 Structural Biochemistry (15 hp) (243 Kb)

Course evaluation KB7018_HT19 The Molecular Properties of Proteins (15 hp) (241 Kb)

Course evaluation KN7001_HT19 Neurochemistry with Molecular Neurobiology (15 hp) (331 Kb)

Course evaluation KN8002_HT19 Signal Transduction (15 hp) (326 Kb)

Course evaluation KO5001_HT19 Organic Chemistry - Reactivity and Structure (15 hp) (257 Kb)

Course evaluation KO7003_HT19 Advanced Organic Synthesis (15 hp) (238 Kb)

Course evaluation KO7009_HT19 Organometallic Chemistry (15 hp) (235 Kb)

Course evaluation KZ4007_HT19 Introduction to Environmental Chemistry (15 hp) (239 Kb)

Course evaluation KZ7002_HT19 Chemical modelling (7,5 hp) (241 Kb)

Course evaluation KZ7003_HT19 Solid State Chemistry (15 hp) (252 Kb)

Course evaluation KZ8005_HT19 NMR in Materials Chemistry (7,5 hp) (259 Kb)

Course evaluation KZ8009_HT19 Introduction to Analytical Electron Microscopy (7,5 hp) (234 Kb)

Course evaluation KZ8010_HT19 Advanced Transmission Electron Microscopy (7,5 hp) (234 Kb)

 

Kursvärdering KB2003_HT19 Biokemi I (7,5 hp) (289 Kb)

Kursvärdering KB4003_HT19 Etik och Hållbarhet (2,5 hp) (844 Kb)

Kursvärdering KN1001_HT19 Hjärnarns biokemi (7,5 hp) (240 Kb)

Kursvärdering KO2003_HT19 Organisk kemi I (7,5 hp) (363 Kb)

Kursvärdering KZ2012_HT19 Grundläggande kemi (15 hp) (86 Kb)

Kursvärdering KZ3001_HT19 Fysikalisk och oorganisk kemi (15 hp) (268 Kb)

Kursvärdering KZ4012_HT19 Kemisk bindning (5 hp) (279 Kb)

Kursvärdering KZ4016_HT19 Kemisk dataanalys (7,5 hp) (274 Kb)

Kursvärdering KZ4018_HT19 Fysikalisk kemi (15 hp) (308 Kb)

 

Kursvärderingar VT19

Course evalutation, Advanced Methods in Biochemistry, KB7014, VT19 (274 Kb)

Course evaluation, Advanced Neurochemistry with Molecular Neurobiology, KN8001, VT19 (232 Kb)

Course evaluation, Advanced Organic Chemistry, KO8001, VT19 (235 Kb)

Course evaluation, Analytical Chemistry Chemometrics, KA7002, VT19 (221 Kb)

Course evaluation, Bioceramics, KZ8002, VT19 (239 Kb)

Course evaluation, Biochemical Toxicology, KB7001, VT19 (233 Kb)

Course evaluation, Bioinformatics, KB7004, VT19 (398 Kb)

Course evaluation, Biorganic Structural Analysis, KO7001, VT19 (332 Kb)

Course evaluation, Comparative Genomics, KB8019, VT19 (240 Kb)

Course evaluation, Porous Materials KZ8011, VT19 (167 Kb)

Course evaluation, Recombinant Peptides and Proteins, KN7003, VT19 (206 Kb)

Course evaluation, Soft Matter, KZ8001, VT19 (275 Kb)

Course evaluation, Spectroscopy of Biological Molecules, KB8023, VT19 (241 Kb)

Course evaluation, Spectroscopy of Biological Molecules KB7000 KB7015, VT19 (253 Kb)

Course evaluation, Writing Science, VT19 (140 Kb)

Kursvärdering Neurokemi med molekylär neurobiologi, KN5001 VT19 (283 Kb)

Kursvärdering, Analytisk kemi 10 hp, KA3000 VT19 (271 Kb)

Kursvärdering, Biokemi I KB2003 VT19 (274 Kb)

Kursvärdering Biokemi II KB3003 VT19 (286 Kb)

Kursvärdering, Experimentella kemiska metoder, KB5000, VT19 (276 Kb)

Kursvärdering, Grundämnenas upptäckt KZ1001, VT19 (290 Kb)

Kursvärdering, Grundläggande kemi, Jämvikt KZ2012 VT19 (286 Kb)

Kursvärdering, Grundläggande kemi Struktur KZ2012 VT19 (286 Kb)

Kursvärdering, Hjärnans och kroppensläkemedel KN1002 VT19 (232 Kb)

Kursvärdering Livets molekyler KB1002 VT19 (240 Kb)

Kursvärdering, Oorganisk kemi KZ4014 VT19 (286 Kb)

Kursvärdering, Organisk kemi I KO2003 VT19 (416 Kb)

Kursvärdering Organisk kemi II KO3005 VT19 (361 Kb)

Course evaluation Communicating Science VT19 (158 Kb)