Berit Olofsson, professor i organisk kemi och sektionsdekan

Kan du berätta lite om dig och din bakgrund? Vad fick dig att börja studera kemi?
– Jag har alltid haft lätt för naturvetenskapliga ämnen, och hade duktiga lärare på både högstadiet och gymnasiet som väckte min nyfikenhet för vidare studier. Jag valde mellan flera olika universitetsutbildningar, men bestämde mig för kemiteknik eftersom utbildningen var bred, utmanande och gav bra chanser att få jobb inom flera områden. Jag inledde mina studier i Luleå men bytte till Lunds Tekniska Högskola efter första året. Jag tog examen 1998 efter att ha gjort mitt självständiga arbete i Nederländerna.
– Jag doktorerade sedan i organisk kemi på KTH och gjorde mina postdoktorala studier
i Bristol, innan jag påbörjade min självständiga karriär på Stockholms universitet år 2006. Sedan 2013 är jag professor, och 2019 valdes jag som dekan för kemi.

Vad har varit det bästa med att studera kemi? Vilken har varit din drivkraft?
– Jag insåg snabbt att organisk kemi var det som tilltalade mig mest, eftersom ämnet handlar så mycket om förståelse snarare än att plugga in saker utantill.  Min drivkraft har varit att nå denna förståelse ­– det finns ständigt nya saker att upptäcka och fascineras över.

Vad är det bästa med att undervisa i organisk kemi?
– Att träffa duktiga och engagerade studenter som verkligen vill lära sig ämnet. Det är kul att se dem utvecklas!

Vad är det bästa med att forska i organisk kemi?
– Organisk kemi kräver en spännande kombination av teoretiskt kunnande och experimentell skicklighet, där ingen dag är den andra lik på labbet. Jag jobbar inte längre på labb själv, men stimuleras av att se mina medarbetare utvecklas mot självständighet.

Kan du berätta om någon spännande upptäckt du gjort inom ditt område?
– Vi har utvecklat ett sätt att göra vissa typer av reaktioner som i vanliga fall kräver katalys av sällsynta övergångsmetaller. Vi använder jod i ett ovanligt oxidationstillstånd, vilket gör att det blir väldigt reaktivt och beter sig ungefär som övergångsmetaller, utan att ha de negativa aspekter som associeras med dessa. Forskningsområdet kallas hypervalent jodkemi, och är på stark frammarsch i många forskargrupper över hela världen.

Kan du ge några exempel på hur samhället har förbättrats tack vare kemiforskning?
– Kemiforskning är oerhört viktigt inom många områden i samhället – allt från läkemedelsutveckling, nya material, batterier, solceller och jordbruk är beroende av kemi. Kemi är också centralt för att förstå orsaken till sjukdomsförlopp.

Hur kan kemi och forskning inom kemi leda till ett mer hållbart samhälle?
– Forskningsområdet Grön kemi är fokuserat på att utveckla hållbara strategier för produktion av de föreningar som behövs inom industriellat viktiga områden där kemi är viktigt. Flera grupper på kemisektionen forskar bland annat inom användning av biomassa (material som kommer från skog och andra växter) för att göra hållbara bränslen och material.
– Professor Paul Anastas från Yale University är en av grundarna av detta forskningsområde. Han är gästprofessor på SU 2019/2020, och kemisektionen kommer att använda hans kompetens inom området både för att stimulera forskning och för att rikta in våra utbildningar mer mot grön kemi.

Har du några tips till blivande studenter?
 – För att bli en framgångsrik kemistudent behöver du vara intresserad av ämnet, vara engagerad i dina studier och gilla praktiskt arbete. Vi är stolta över att vårt kandidatprogram innehåller så mycket schemalagd tid och laborativt arbete – med en kemiexamen från SU vet arbetsgivarna att man kan laborera.
– Kurserna är intensiva, och mitt råd till studenterna är att gå på alla moment som erbjuds, även de som inte är obligatoriska, och att börja plugga inför tentan i tid.
En annan fördel med en kemiexamen på SU är att man kan studera vidare på flera olika masterutbildningar, med nära koppling till forskning. Kemiforskningen på SU är väldigt stark, och det finns goda chanser att doktorera efter utbildningen.
 
Hur ser en vanlig dag ut för dig på jobbet?
– Som dekan för kemi deltar jag i många fakultetsmöten, där vi beslutar om hur den naturvetenskapliga fakulteten ska arbeta och vilka strategiska satsningar vi ska göra. Jag driver särskilt frågor runt jämställdhet i akademin och att vi ska skapa ett kandidatprogram i grön kemi. Resterande tid handleder jag mina medarbetare, skriver ansökningar och artiklar, undervisar och deltar i institutionens arbete.

Vilka mål och visioner har du för framtiden?
– Globalt önskar jag att kemister bidrar till att hitta lösningar på klimatförändringarna, vilket är vår tids viktigaste fråga. På en lokal nivå vill jag att Stockholms universitet ska bli ett starkt centrum för grön kemi och cirkulär ekonomi och att lärarkåren ska bli jämställd.


Mer information om Paul Anastas gästprofessur
Mer information om grön kemi