Masterprogram

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Kemiska sektionen
  4. Utbildning
  5. Masterprogram

Masterprogram i kemi

Masterprogram

Kemiska sektionen erbjuder fem olika masterprogram inom kemi samt ett program i samarbete med Karolinska institutet (KI) och Kungliga Tekniska Högskolan (KTH):

Masterprogram i biokemi och biofysik

Masterprogram i organisk kemi

Masterprogam i analytisk kemi

Masterprogram i neurokemi med molekylär neurobiologi

Masterprogram i molekylära tekniker inom livsvetenskaperna i samarbete med KI och KTH (detta program söks via KTH)

Masterprogrammen är på två år (120 hp) och avslutas med ett självständigt arbete på minst 30 hp.

I de olika masterprogrammen ingår obligatoriska, såväl som valbara kurser. Kurserna har stark forskningsanknytning och lärarna är framstående forskare inom sina ämnesområden. 

Efter avslutat masterprogram erhåller man masterexamen inom valt område. Du hittar information om programmen, hur du ansöker och utbildningsplaner för de olika masterprogrammen i kolumnen till vänster. 

 

Sök program och kurser

Våra utbildnignar Till utbildningskatalogen

Kursöversikt