Masterprogram

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Kemiska sektionen
  4. Utbildning
  5. Masterprogram

Masterprogram i kemi

Instron

Organisk kemi, analytisk kemi, proteinkemi, hållbar kemi eller neurokemi - vad ska du välja? Kemiska sektionen erbjuder fem unika avancerade program som alla är starkt länkade till den forskning som bedrivs vid de olika institutionerna. Vi erbjuder dessutom ett masterprogram kallat Molekylära tekniker inom livsvetenskaper i samarbete med Karolinska Institutet och KTH.

Alla våra masterprogram är på två år (120 hp) och avslutas med ett självständigt arbete på minst 30 hp.

I de olika masterprogrammen ingår obligatoriska, såväl som valbara kurser. Miljön är internationell och kurserna har stark forskningsanknytning där dina lärare är framstående forskare inom sina områden. 

Efter avslutat masterprogram erhåller man en masterexamen inom valt område. Du hittar information om programmen, hur du ansöker och utbildningsplaner för de olika masterprogrammen i kolumnen till vänster. 

 

 

Analytisk kemi

Masterprogram i analytisk kemi

Vad är skillnaden mellan rena och förorenade miljöer? Vad är skillnaden mellan en effektiv och ineffektiv substans (lagliga och olagliga) För att på riktigt veta så måste du kunna mäta dem. Går du masterprogrammet i analytisk kemi kommer du få riktiga kunskaper och erfarenheter av olika mät-och separationsmetoder som används både inom akademin och industrin och är högt eftertraktat av arbetsgivare idag. Programmet ges av enheten för analytisk kemi på institutonen för material och miljökemi.

E.coli som producerer rekombinant fluorescerande proteiner.

Masterprogram i biokemi med inrikning proteinkemi

Proteiner är livets byggstenar. De spelar en central roll i sjukdomsprocesser men utgör även framtidens läkemedel och diagnostik. Vi kan erbjuda en 360 graders förståelse för proteiner - från deras fysikaliska egenskaper och struktur till hur de interagerar i en komplex cellulär omgivning. Om du vill lära dig med om dessa fascinerande biomolekyler så är masterprogrammet biokemi med inriktning på proteinkemi för dig.

Green things

Masterprogram i hållbar kemi

Hållbar kemi är det område inom kemin som kommer driva på övergången för all kemisk industri till  mer resurseffektiv produktion med minimal miljöpåverkan. Masterprogrammet i hållbar kemi kommer utrusta dig med kunskap för att kunna utvärdera kemiska synteser och processer. Du kommer få omfattande förståelse för hur man ska designa nya hållbara material och kemikalier och framförallt lära dig grunderna i den gröna och hållbara kemin.

Life Science

Masterprogram i molekylära tekniker inom livsvetenskaperna

Vår kunskap om hur den mänskliga kroppen fungerar på molekylärnivå har de senaste åren ökat dramatiskt. Detta har lett till utveckling av nya terapier och diagnostik för att effektivt kunna detektera och behandla sjukdomar. Studenter på detta program kommer få en omfattande utbildning inom livsvetenskaperna, hur man hanterar "Big data" med bioinformatiska metoder i kombination med nya molekylärbiologiska tekniker. Studenter kommer också få läsa sig hur man kombinerar biologi med diagnostik och nya terapier. Programmet ges i samarbete med Karolinska Institutet och KTH. 

Neurokemi

Masterprogram i neurokemi med molekylär neurobiologi

Vill du veta hur nervsystemet fungerar på en fundamental nivå? Vill du vara i absolut framtkant i det facinerande gränslandet mellan kemi och biologi? Då tror vi att masterprogrammet i neurokemi med molekylär neurobiologi, det enda i sitt slag i Europa, kan vara något för dig. Läs mer om programmet, vad våra studenter har att säga samt hur du ansöker.

Organisk kemi

Masterprogram i organisk kemi

Kolvätenas kemi! Det här masterprogrammet går på djupet om hur man identifierar och syntetiserar små kolbaserade molekyler och hur dessa fungerar och interagerar i komplexa biologiska system. Dessa molekyler är byggstenar för allt liv, men även för moderna material från läkemedel, plaster till biobränslen. Programmet ges av  instutitionen för organisk kemi. Läs mer om programmet samt vad våra studenter säger.

 

Sök program och kurser

Våra utbildnignar Till utbildningskatalogen