Masterprogram

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Kemiska sektionen
  4. Utbildning
  5. Masterprogram

Masterprogram i kemi

Instron

Organisk kemi, analytisk kemi, biokemi eller neurokemi - vad ska du välja? Kemiska sektionen erbjuder fyra unika avancerade program som alla är starkt länkade till den forskning som bedrivs vid de olika institutionerna. Vi erbjuder dessutom att masterprogram i molekylära livsvetenskaper i samarbete med Karolinska Institutet och KTH.

Alla våra masterprogram är på två år (120 hp) och avslutas med ett självständigt arbete på minst 30 hp.

I de olika masterprogrammen ingår obligatoriska, såväl som valbara kurser. Miljön är internationell och kurserna har stark forskningsanknytning där dina lärare är framstående forskare inom sina områden. 

Efter avslutat masterprogram erhåller man en masterexamen inom valt område. Du hittar information om programmen, hur du ansöker och utbildningsplaner för de olika masterprogrammen i kolumnen till vänster. 

SEN ANSÖKAN! Om du glömt att söka så kommer alla program att öppna för sen ansökan i mitten av Juli 2020. Är du behörig och det finns platser kvar så har du goda chanser att bli antagen till 2 roliga och utmanande år!!

 

Analytisk kemi

Masterprogram i analytisk kemi

Vad är skillnaden mellan rena och förorenade miljöer? Vad är skillnaden mellan en effektiv och ineffektiv substans (lagliga och olagliga) För att på riktigt veta så måste du kunna mäta dem. Går du masterprogrammet i analytisk kemi kommer du få riktiga kunskaper och erfarenheter av olika mät-och separationsmetoder som används både inom akademin och industrin och är högt eftertraktat av arbetsgivare idag. Programmet ges av enheten för analytisk kemi på institutonen för material och miljökemi.

Det nyupptäckta nervgiftet som är speciellt inriktat på malariamyggor. Strukturen hos den del av PMP1 som ”känner igen” malariamyggan. Illustration: Geoffrey Masuyer/Stockholms universitet.

Masterprogram i biokemi

Masterprogrammet i biokemi handlar om proteiner. Hur kan ett proteins aminosyrasekvens driva proteinveckning och hur kan den tre-dimensionella strukturen på ett protein avgöra dess funktion? Hur denna funktion i sin tur regleras i cellen och styra cellens liv, hur uppstår sjukdomar och hur man kan med djup förståelse för proteiner kan behandla och bota sjukdomar? Hur går läkemedelsutveckling till? Vad är ett biologiskt läkemedel? Vad avgör ett läkemedels effektivitet?  Från molekylärbiologi till biofysik - vilka tekniker har vi som kan hjälpa oss på vägen? Svar på dessa frågor kommer du själv kunna formulera efter ett avslutat masterprogram vid Institutionen för biokemi och biofysik. 

Life Science

Masterprogrammet i molekylära tekniker inom livsvetenskaperna

Vår kunskap om hur den mänskliga kroppen fungerar på molekylärnivå har de senaste åren ökat dramatiskt. Detta har lett till utveckling av nya terapier och diagnostik för att effektivt kunna detektera och behandla sjukdomar. Studenter på detta program kommer få en omfattande utbildning inom livsvetenskaperna, hur man hanterar "Big data" med bioinformatiska metoder i kombination med nya molekylärbiologiska tekniker. Studenter kommer också få läsa sig hur man kombinerar biologi med diagnostik och nya terapier. Programmet ges i samarbete med Karolinska Institutet och KTH. 

Neurokemi

Masterprogram i neurokemi med molekylär neurobiologi

Vill du veta hur nervsystemet fungerar på en fundamental nivå? Vill du vara i absolut framtkant i det facinerande gränslandet mellan kemi och biologi? Då tror vi att masterprogrammet i neurokemi med molekylär neurobiologi, det enda i sitt slag i Europa, kan vara något för dig. Läs mer om programmet, vad våra studenter har att säga samt hur du ansöker.

Organisk kemi

Masterprogram i organisk kemi

Kolvätenas kemi! Det här masterprogrammet går på djupet om hur man identifierar och syntetiserar små kolbaserade molekyler och hur dessa fungerar och interagerar i komplexa biologiska system. Dessa molekyler är byggstenar för allt liv, men även för moderna material från läkemedel, plaster till biobränslen. Programmet ges av  instutitionen för organisk kemi. Läs mer om programmet samt vad våra studenter säger.

 

Sök program och kurser

Våra utbildnignar Till utbildningskatalogen

Kursöversikt