Vårt underbara periodiska system - Få historien om upptäckterna av ett flertal grundämnen berättad för dig! Greppa atomen och det periodiska systemet. Lär dig om varför vissa grundämnen är vanligare än andra samt hur de ”nya” grundämnena separerades. Kursen ges i ett samarbete mellan institutionen för material och miljökemi (MMK) och institutionen för Geovetenskaper (IGV). 

Endast grundläggande behörighet och gärna naturvetenskap på gymnasienivå  är ett krav men framförallt ett intresse för kemi, geologi och "våra" grundämnen.

 

Läs mer om kursen och ansök här.

 

Viktig information! Då kursen kommer ges som distanskurs pga rådande smittrisker i samhället så kommer även laborationer och exkursion utgå och ersättas med inlämningsuppgifter. Om det rådande läget förändras så kommer vi i slutet av sommaren ändå kunna erbjuda laborationer och exkursion för de studenter som är intresserade.

Vare sig man är kemist eller inte så kan man inte låta bli att förundas över att nästan allt som du kan se och ta på består av grundämnen - från luften du andas till din egna arvsmassa. Visste du att ungefär halva det periodiska systemet finns i din mobiltelefon?