Vårt underbara periodiska system - Få historien om upptäckterna av ett flertal grundämnen berättad för dig! Greppa atomen och det periodiska systemet. Lär dig om varför vissa grundämnen är vanligare än andra samt hur de ”nya” grundämnena separerades. Kursen ges i ett samarbete mellan institutionen för material och miljökemi (MMK) och institutionen för Geovetenskaper (IGV). 

Vare sig man är kemist eller inte så kan man inte låta bli att förundas över att nästan allt som du kan se och ta på består av grundämnen - från luften du andas till din egna arvsmassa. Visste du att ungefär halva det periodiska systemet finns i din mobiltelefon?

Endast grundläggande behörighet och gärna naturvetenskap på gymnasienivå  är ett krav men framförallt ett intresse för kemi, geologi och "våra" grundämnen.

 

Läs mer om kursen och ansök här.>>

 

 

Viktig information!

Då kursen kommer ges som distanskurs pga rådande smittrisker i samhället så kommer även laborationer och exkursion utgå och ersättas med inlämningsuppgifter. Om det rådande läget förändras så kommer vi i slutet av sommaren ändå kunna erbjuda laborationer och exkursion för de studenter som är intresserade.

 

Kursinformation

Kursen börjar måndag 8 juni. Föreläsningarna startar kl 18:00 och slutar senast 20:30

Kurslitteratur är Per Enghag: Jordens grundämnen och deras upptäckt
            vol 1, Några viktiga teknikmetaller, Industrilitteratur 1998
            vol 2, Sällsynt – Ädelt – Aktivt, Industrilitteratur 1999
            vol 3, Byggstenar för marken och vattnet, Industrilitteratur 2000.

Dessa tre böcker finns att beställa direkt från Industrilitteratur här >>

Zoom: Kursen består av nio kvällsföreläsningar som ges via videokonferenssystemet ZOOM samt två inlämningsuppgifter.

Språk: Kursen ges på svenska.

Athena: Vi kommer att använda plattformen Athena för att lägga ut handouts från föreläsningarna och diverse andra dokument under kursen. Även inlämningsuppgifter lämnas in via Athena.  

Det behövs ingen särskild programvara för att följa föreläsningarna via ZOOM även om vi rekommenderar att ni laddar ner programvaran vilket kan göras från Stockholm Universitets programserver när ni har registrerat er på kursen vilket kan göras from ca 1 juni. Vi kommer att skicka ut ytterligare ett mail i slutet av maj med länk till Athena och info om hur ZOOM laddas ner.

Lärare: Lärare på kursen är Mats Johnsson, Gunnar Svensson och Alasdair Skelton. Mats och Gunnar är forskare och lärare vid Institutionen för Material- och Miljökemi. Alasdair Skelton är forskare och lärare vid Institutionen för Geologiska Vetenskaper.

 

Preliminärt Schema

2020-06-08  Grundämne, atomer och det periodiska systemet – Mats Johnsson 
2020-06-10  Grundämnen kända sedan antiken, alkemi – Mats Johnsson 
2020-06-17  Upptäckter under 1700-talet – Mats Johnsson 
2020-06-24  Upptäckter under 1800-talet – Mats Johnsson 
2020-07-01  Hemuppgift
2020-07-08  Hemuppgift
2020-07-15  Upptäckter av nya grundämnen i Stockholms berggrund: Yttrium och de sällsynta jordartsmetallerna från Ytterby – Alasdair Skelton
2020-07-22  Upptäckter av nya grundämnen i Stockholms berggrund: Litium från Utö – Alasdair Skelton
2020-07-29  Grundämnenas användning – Gunnar Svensson
2020-08-05  Upptäckter under 1900-talet – Mats Johnsson
2020-08-12  Kritiska råvaror – Gunnar Svensson
2020-08-19  Tentamen
2020-09-XX  Omtentamen (datum inte bestämt ännu)