Innehåll

 

Mitt universitet

I universitetets studentportal ”Mitt universitet” hittar du länkar till en mängd tjänster som du som student behöver, bland andra Mina studier, Kontohantering och Mondo. Under "Mina studier" kan du registrera dig, ändra dina adressuppgifter, skriva ut intyg, anmäla dig till omtentor, ansöka om examen med mera. Via "Kontohantering" kan du administrera ditt universitetskonto, t ex aktivera trådlöst nät (eduroam), omdirigera e-post.  Du får också tillgång till läroplattformen Mondo, som används i undervisningen.  För att kunna logga in på Mina studier, Mondo och Kontohantering behöver du ha aktiverat ditt universitetskonto.

Läs mer om Mina studier

Läs mer om Mondo

E-post för studenter

Alla som aktiverar sitt universitetskonto får en studentmejladress. Universitetskontot kan dock inte användas för att skicka och läsa mejl, utan du måste omdirigera e-post från universitetet till ditt privata e-postkonto. Detta gör du via Mitt universitet, kontohantering eller under följande adress: https://kontohantering.su.se. Du måste vara inloggad på universitetskontot för att kunna hantera ditt e-postkonto.

Alla studenter måste omdirigera sin e-post till sin privata adress för att inte missa viktig information.

Läs mer om E-post för studenter

Registrering

På de flesta kurser tillämpas det s k webbregistrering, vilket innebär att du själv i webbtjänsten Mina studier, kursregistrerar dig. För att nå Mina studier måste du ha aktiverat ditt universitetskonto, se http://aktivera.su.se/. På kurser där webbregistrering inte tillämpas, registreras deltagare enligt uppropslistan av administratörer .

Webbregistrering:

Du registrerar dig själv till kursen via ditt universitetskonto. För att kunna göra detta måste du först aktivera ditt universitetskonto (se ovan). Du registrerar dig enligt följande:

1. Gå till http://www.mitt.su.se/.
2. Välj Mina studier.
3. Skriv in lösenordet för ditt universitetskonto och logga in.
4. När du loggat in väljer du "Mina kurser".
5. Klicka i rutan till höger om kursens namn  och klicka på knappen "Registrera mig på valda kurser".
6. Du är nu registrerad.

Behöver du mer hjälp med registrering? Se videoguide här.

Passerkort/datasalskort

Passerkort (datasalskort) får alla studenter på KÖL hämta ut på studentexpeditionen. Med detta kort får du tillträde till datorsalen och studentpentryt.

Följande gäller för datasalskortet:

  • det ska lämnas tillbaka på studentexpeditionen när du avslutar dina studier på  KÖL eller om du avbryter studierna under terminen
  •  anmäl förlust till studentexpeditionen, så det kan spärras
  •  är giltigt en termin/ett läsår, beroende på vilken utbildning du läser
  •  måste uppdateras på studentexpeditionen vid höstterminsstarten

Datorsalen

KÖLs datorsal ligger i K-huset på plan 3. Den är enbart avsedd för kemistudenter. För inloggning på datorerna krävs universitetskonto. Salen är öppen 8.00 – 22.00 vardagar.

Studentpentryt

Studentpentryt på KÖL ligger i M-huset plan 3. Här finns mikrovågsugnar och kylskåp. För allas trevnad är det viktigt att du håller god ordning, diskar och plockar undan efter dig.

Klädskåp

Klädskåp finns i M-huset plan 3. Alla studenter på kandidatnivå kan kvittera ut ett skåp på studentexpeditionen, hänglås måste du själv ta med. Förvara inga värdesaker i skåpet.
Utkvitterat skåp ska alltid hållas låst, annars finns det risk att det utnyttjas av obehöriga. När du inte längre behöver ditt skåp, säg till på studentexpeditionen.

Du kan behålla ditt skåp hela läsåret om du läser kemi. Innan sommaruppehållet skall alla skåp tömmas för att kunna städas under sommaren.
OBS! Låsta skåp som ej kvitterats ut på studentexpeditionen klippes upp och tömmes.

Kopiering

Som student på KÖL får du använda kopiatorn på studentexpeditionen för kopiering av material från läraren, tentor och dylikt.

Kursinformation

Basinformation om kurser, som scheman,  kursplaner, betygskriterier mm hittar du här. De flesta kurser har mer kursmaterial för de som är registrerade på kursen i läroplattformen Mondo.

Lokaler

Föreläsningssalar och laboratorier på KÖL heter t.ex K438, där K anger att salen ligger i K-huset och 4 anger planet.

Laborationer

Vid arbete i laboratorierna ska du använda labrock och skyddsglasögon. Dessa kvitteras ut vid första lab tillfället. Tänk på att använda glasögon på labb, linser är inte tillåtna. När du avslutar dina kemistudier ska skyddsglasögon och labbrock återlämnas.

Tentamen

Anonyma tentamina. Sedan höstterminen 2009 tillämpas anonyma tentor vid Stockholms universitet. Anonyma tentor betyder att ditt namn och personnummer visas inte för den som rättar tentan och sätter betyg. Istället identifieras du med en kod – anonymkod – som gäller för just dig, vid just detta tentamenstillfälle. Vid nästa anonyma tenta kommer du att få en annan kod.

Anonymkoden visas på webbsidan Mina studier (https://minastudier.su.se/) när du anmält dig (omtentamen)/ blivit anmäld (ordinarie). Du får också ett e-postmeddelande med anonymkoden. OBS! Ta med din anonymkod till skrivningen!

Ordinarie tentamina är för dem som deltar i undervisningen och är registrerade på kursen. Ordinarie tentor för grundkurser sker oftast i skrivsalarna i Södra huset, Brunnsvikssalen, Ugglevikssalen, Laduvikssalen och Värtasalen (läs mer om skrivsalarna). Till ordinarie tentamenstillfälle på en kurs du är inskriven, behöver du inte själv anmäla dig, utan blir anmäld. 

Omtentamina sker oftast  ca en vecka - 10 dagar efter ordinarie tentamen.  Du måste anmäla dig via Mina studier (https://minastudier.su.se/) senast angivet datum. Omtentor är oftast på KÖL i föreläsningssalar. Tentamen ställs in om ingen har anmält sig före sista anmälningsdatum. Läs mer om tentamensanmälan här.

Uppsamlingstentamina. Utöver en ordinarie tentamen och en omtentatillfälle brukar det finnas en omtentaperiod i augusti, möjligen också i juni, då man kan  tentera av kurser som getts under hela föregående läsår. Du måste anmäla dig via Mina studier (https://minastudier.su.se) senast  en vecka innan tentamen.

Så snart resultatet är inlagd i Ladok, kan du se ditt resultat via Mitt universitet.

Avhämtning av tentor sker på studentexpeditionen om inget annat anges. Om du vill få bedömningen av tentamen omprövad, får tentan inte hämtas ut från expeditionen, utan du måste kontakta ansvarig lärare så fort som möjligt. När du tittat igenom din tenta på expeditionen, skriver du under en lista att du hämtat ut den.

Poängrapportering

De flesta kurser består av en teoridel och en laborationsdel, när en del är klar rapporteras den in i universitetets studiedokumentationssystem, Ladok.

Studieintyg/ registreringsintyg/ Ladokutdrag

Uppgifter om dina studier registreras i universitetets studiedokumentationssystem, Ladok. Du kan ta del av dina uppgifter via studentportal, Mitt universitet - Mina studier, eller hämta ett utdrag på studentexpeditionen.
Om någon uppgift saknas eller är fel, ska du vända dig till studentexpeditionen/den berörda institutionen.

Universitetskonto

Som student vid Stockholms universitet får du via universitetskontot tillgång till ett paket av IT-tjänster, t ex e-post, e-resurser, trådlöst Internet och studentdatorsalar.

Det är obligatoriskt för samtliga studenter i kemi att aktivera sitt universitetskonto.

Läs mer här om hur du aktiverar ditt universitetskonto.

Har du glömt lösenordet till ditt universitetskonto?

IT-support för studenter

Info hittar du här.

Diskriminering

I bifogat dokument finns information om hur vi hanterar diskriminering inom KÖL, dokumentet är under uppdatering för att gälla hela kemiska sektionen. Handlingsordning, trakasserier av studenter (238 Kb)

Fusk och plagering

Läs om fusk och plagering här,

-->länk till fusk och plagering

Kåren

För att bli medlem SUS behöver student vara registrerad om minst 1hp gällande termin. För att få tillgång till SL/SJ-rabatten krävs att student är registrerad på minst 22,5 hp/termin. Mer info på SUS webbplats, http://sus.su.se/medlemskap