UPPDATERING: Pga oförutsedda omständigheter kommer inte uppsamlingstentatillfälle för Kemisk Dataanalys (KZ4016) ges förrän i September. Kontakta Kemiska sektionen för att få mer information om nästa tentatillfälle.

 

Måndagen den 26 augusti 2019 kl 09.00–14.00

Webanmälan senast 19 augusti

Grundläggande kemi: JÄMVIKT             (KZ2012, KZ2010) K438

Kemisk dataanalys                                (KZ4016)             INSTÄLLD 

Tisdagen den 27 augusti 2019 kl 09.00–14.00

Webanmälan senast 20 augusti

Biokemi I 7,5 hp                                   (KB2003)              K438

Analytisk kemi 10 hp                             (KA3000)              K441/K447

Analytisk kemi I 7,5 hp                         (KA5003)              K441/K447

Analytisk kemi 7,5 hp                           (KA5000)              K441/K447

Kemometri                                           (KA4000)              K441/K447

Onsdagen den 28 augusti 2019 kl 09.00–14.00

Webanmälan senast 21 augusti

Organisk kemi I                                    (KO2003)              K438

Organisk kemi II                                   (KO3005)              K438

Organisk kemi - reaktivitet och struktur (KO5001)             K438

Experimentella kemiska metoder          (KB5000)              K441/K447

Moderna kemiska metoder                    (KB4001)              K441/K447

Biokemi III - från gen till funktion         (KB5006)              K241/K247

Introduktion till miljökemi                     (KZ4007)              K241/K247

Torsdagen den 29 augusti 2019 kl 09.00–14.00

Webanmälan senast 22 augusti

Biokemi II                                            (KB3003)              K438

Biokemi I                                             (OBS KB4002)      K438

Neurokemi                                           (KN5001)              K438

Fysikalisk kemi del 1                             (KZ4018)              K441/K447

Fysikalisk kemi del 2                             (KZ4018)              K441/K447

Fysikalisk kemi                                     (KZ4013)              K441/K447

Fysikalisk och oorganisk kemi                (KZ3001)              K441/K447

Oorganisk kemi                                    (KZ4014)              K441/K447

Fredagen den 30 augusti 2019 kl 09.00–14.00

Webanmälan senast 23 augusti

Grundläggande kemi: STRUKTUR          (KZ2012, KZ2010) K438

Kemisk modellering                              (KZ7002)              K438

Kemisk bindning                                   (KZ4012)              K438