• Vi avråder starkt att försöka skriva fler än en tentamen under denna period. 
  • Om du anser att behöver klara fler än en tenta så bör du kontakta studievägledaren på Kemiska sektionen via kemi@su.se.
  • På grund av den koordinering samt bemanningsplanering som krävs inför uppsamlingstentorna har vi nu infört strikta deadlines för webbanmälan som vi ber dig som tentand respektera Det går endast att anmäla sig via Ladok mellan 1-8 augusti 2021. 
  • Om du har problem att anmäla dig så måste du kontakta oss innan den 8:e augusti för att få plats på tentan. Vi tar inte emot anmälningar efter den 8:e.
  • Om du inte ska skriva men har anmält dig - avanmäl dig!
  • På grund av det rådande läget i världen och rekommendationer hur vi ska minska smittspridning i samhället så är formerna för dessa tentor inte bestämda än. Information om hur tentorna kommer ske kommer att uppdateras löpande på den här sidan. Var beredd på att tentan kan ske via dator och Zoom, vilket kräver att du har teknik som stödjer detta. Inför vissa tentor kan det även erbjudas en teknisk koll några dagar innan. Dessa kan vara obligatoriska att delta vid för att garantera den rättsäkerhet som omger tentaskrivandet.

 

Fredagen den 13 augusti 2021

Biokemi I (KB2003/KBC201) 7,5 hp

Kursansvarig: Pia Harryson

Tentaform: Ej bestämt än

Tid: Ej bestämt än

 

Biokemi II (KB3003/KBC301) 7,5 hp

Kursansvarig: Agneta Norén

Tentaform: Ej bestämt än

Tid: Ej bestämt än

 

Biokemi III - från gen till funktion (KB5006) 15 hp

Kursansvarig: Dan Daley

Tentaform: Ej bestämt än

Tid: Ej bestämt än

 

Experimentella kemiska metoder (KB5000) 5 hp

Kursansvarig: Mats Nilsson

Tentaform: Ej bestämt än

Tid: Ej bestämt än

 

Neurokemi (KN5001) 6 hp

Kursansvarig: Anna Forsby

Tentaform: Ej bestämt än

Tid: Ej bestämt än

 

Måndagen den 16 Augusti 2021

Grundläggande kemi: Jämvikt (KZ2012)

Kursansvarig: Lars Eriksson

Tentaform: Ej bestämt än

Tid: Ej bestämt än

 

Grundläggande kemi: Struktur (KZ2012) 7,5 hp

Ansvarig: Niklas Hedin

Tentaform: Ej bestämt än

Tid: Ej bestämt än

 

Introduktion till miljökemi (KZ4007) 15 hp

Kursansvarig: Hitesh Motwani

Tentaform: Ej bestämt än

Tid: Ej bestämt än

 

Kemisk bindning (KZ4012) 5 hp

Kursansvarig: Ulrich Häussermann

Tentaform: Ej bestämt än

Tid: Ej bestämt än

 

Oorganisk kemi (KZ4014) 9 hp

Kursansvarig Ulrich Häussermann

Tentaform: Ej bestämt än

Tid: Ej bestämt än

 

Kemisk dataanalys (KZ4016) Statistik 7,5 hp

Kursansvarig: Ej bestämt än

Tentaform: Ej bestämt än

Tid: Ej bestämt än

 

Fysikalisk kemi (KZ4018) Jämvikt och kinetik 7,5 hp

Kursansvarig: Alexander Lyubartsev

Tentaform: Ej bestämt än

Tid: Ej bestämt än

 

Fysikalisk kemi (KZ4018) Kvantmekanik och spektroskopi 7,5 hp

Kursansvarig: Alexander Lyubartsev

Tentaform: Ej bestämt än

Tid: Ej bestämt än

 

Kemisk modellering (KZ7002) 7,5 hp

Kursansvarig: Alexander Lyubartsev

Tentaform: Ej bestämt än

Tid: Ej bestämt än

 

Analytisk kemi I  (KA5003) 7,5 hp

Kursansvarig: Anneli Kruve

Tentaform: Ej bestämt än

Tid: Ej bestämt än

 

Analytisk kemi (KA3000) del 1 10 hp

Kursansvarig: Anneli Kruve

Tentaform: Ej bestämt än

Tid: Ej bestämt än

 

Analytisk kemi 10 hp (KA3000) del 2 10 hp

Kursansvarig: Anneli Kruve

Tentaform: Ej bestämt än

Tid: Ej bestämt än

 

Fredagen den 20 augusti 2021

Organisk kemi I (KO2003) 7,5 hp

Kursansvarig: Nicklas Selander

Tentaform: Ej bestämt än

Tid: Ej bestämt än

 

Organisk kemi II (KO3005) 7,5 hp

Kursansvarig: Fahmi Himo

Tentaform: Ej bestämt än

Tid: Ej bestämt än

 

Organisk kemi - reaktivitet och struktur (KO5001)  Reaktionslära 15 hp

Kursansvarig: Abraham Mendoza

Tentaform: Ej bestämt än

Tid: Ej bestämt än

 

Organisk kemi - reaktivitet och struktur (KO5001)  Spektroskopi 15 hp

Kursansvarig: Abraham Mendoza

Tentaform: Ej bestämt än

Tid: Ej bestämt än