Upprop

  1. Upprop för kandidatprogrammet i kemi sker måndagen den 26 augusti 2019 Vivi Täckholmssalen kl 09.15, Stockholms universitet. Uppropet är obligatoriskt och om du inte kan delta, men vill behålla din plats, måste du kontakta Kemiska sektionens kansli & Studentexpedition, exp@kol.su.se eller 08-163709. Uppropet följs av information om dina kommande kemistudier: kurser, studieteknik, praktiska saker, utbytesstudier etc. Vi räknar med att vara färdiga cirka kl. 15.00

Kandidatprogram i molekylärbiologi, nutrition och lärarprogrammet: följ de anvisningar som den institution som ansvarar för ditt program har.

  1. Kursstart och ännu ett obligatoriskt upprop för första kursen Grundläggande kemi (gäller alla)  måndagen den 2 september 2019 kl. 09:00 i Magnelisalen.

 

Registrering

Du måste så snart som möjligt aktivera ditt universitetskonto. Här (http:// aktivera.su.se/) finns information om hur du gör detta.

Med hjälp av ditt universitetskonto ska du även registrera dig på de kurser du ska läsa. Detta gör du via Mina studier under fliken Aktuell utbildning. Webbregistreringen öppnar 27/8 2019. Du måste vara registrerad för att få laborera och få pengar från CSN.

 

Mer att göra inför kursstart

 1. Skaffa kurslitteratur och ta reda på schemat

Scheman och kurslitteratur hittar du här: Kemistudier -termin 1

När du har registrerat dig (kan dock dröja några timmar) kan du logga in med ditt universitetskonto på första delkursens Athena-sajt. Athena är en universitetets lär- och samarbetsplattform, där du kan bl a kommunicera med lärare och kurskamrater, hämta och lämna inlämningsuppgifter samt få information om schemaändringar.

2. Glasögon istället för kontaktlinser

Av säkerhetskäl är kontaktlinser förbjudna på lab. Om du använder linser bör du se till att skaffa ett par glasögon inför kursstarten.

3. Ta reda på hur universitetsstudier fungerar

För mer information om universitetskonto, registrering, datasalar, klädskåp, studentpentry osv se Studieinformation (länk till vänster). Allmänt om studentservice vid Stockholms universitet hittar du här: Studieinformation och service.

4. Repetera dina kemikunskaper

När utbildningen börjar förutsätter vi att du har aktuella kemikunskaper på gymnasienivå. Du bör därför repetera kemikursen från gymnasiet. Fokusera extra på de delar som berör stökiometri, jämvikt och atomstruktur. Gör testet här för att se hur du ligger till. För ytterliggare information om vad exakt du behöver kunna samt fler test-frågor klicka på länken: Testa dina kunskaper i kemi. (33 Kb)

 

 Kemiutbildningens vardag

En vanlig dag på kemiutbildningen består av föreläsningar, gruppövningar och obligatoriska laborationer. Kurslitteraturen är i allmänhet på engelska.

Utbildningen innebär heltidsstudier, med schemalagd undervisning från morgon till sen eftermiddag. Stor vikt läggs vid laborationer där du lär dig tillämpa den teori som gås igenom på föreläsningarna. Dina kunskaper testas på flera sätt, genom: 

  • Duggor, kortfattade skriftliga prov på av en mindre del av kursen
  • Tentamen, skriftligt prov i slutet av en kurs
  • Bedömning av muntliga och skriftliga redovisningar.