Utbildning

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Kemiska sektionen
  4. Utbildning

Uppsamlingstentor 2020

Nu är datumen för uppsamlingstentorna satta. Du måste webbanmäla dig till den tentamen du vill skriva via Ladok. Anmälan öppnar den 20e juli och stänger den 9e augusti 2020. Tentamen ställs in om ingen har anmält sig före sista anmälningsdatum. Glöm inte att anmäla särskilt stöd om du har det beviljat.

basår

Stockholms universitet startar ett naturvetenskapligt basår

Behovet av naturvetenskaplig kompetens för att möta framtidens utmaningar är stort, och just nu är det ovanligt många som vill rikta om sin yrkesbana. För att underlätta för de som vill läsa naturvetenskapliga utbildningar startar därför Stockholms universitet ett naturvetenskapligt basår. Redan i höst välkomnas de första studenterna på basåret, och undervisningen kommer till stor del att ges på distans.

Riktig kemi för en riktig värld - Att plugga kemi innebär att du kommer får lära dig avancerad kemi och lära dig handskas med kemikalier och hur du planerar, utför och utvärderar experiment.

Sen ansökan till våra program i kemi

Antagningen till kandidatprogrammet och alla våra masterprogam kommer öppna för sen ansökan den 15 juli 2020.  Om du är behörig och det finns platser kvar på programmet så har du goda chanser att bli antagen till en rolig och utmanande utbildning som kommer ge dig fördjupande kunskaper samt erfarenheter för livet! 

Vare sig man är kemist eller inte så kan man inte låta bli att förundras över att allt som du kan se och ta på består av grundämnen. Luften du andas till din arvsmassa. Visste du att ungefär halva det periodiska systemet finns i din mobiltelefon

Sommarkurs i kemi

Inget sommarjobb?

Ta chansen och läs en sommarkurs! Kemiska sektionen i samarbete med institutionen för Geovetenskaper kommer återigen ge den inspirerande kursen Grundämnenas upptäckt som en distanskurs under sommarterminen 2020. Sök idag!

Kolla in ditt schema och hör av dig antingen till kursansvarige eller Kemiska sektionens kansli & Studentexpedition om du har några frågor.

Schema för vårterminen 2020

Scheman och övrig information för kurser till våren 2020 kan du hitta här. Vi jobbar hårt för att se till att ett preliminärt schema finns tillgängligt ca 4 veckor innan kursstart.

Plugga hemma med dator

Athena och Zoom - digitala alternativ för distansundervisning

Universitetsledningen har beslutat att Stockholms universitet i största möjliga utsträckning övergår till digital undervisning och examinationer som ett sätt att bidra till minskad smittspridning och samtidigt fortsatt kunna bedriva verksamheten. För att kunna göra detta så kommer vi att använda oss av de digitala plattformarna Athena och Zoom.

Linus Arvstrand läser en masterutbildning i analytisk kemi på Stockholms universitet..

Möt några av våra studenter och föreläsare

Funderar du på att söka vårt kandidatprogram i kemi till hösten, men är inte helt övertygad än? Passa på att läsa vad våra egna studenter har att säga om deras studier och vad de hoppas att uppnå i framtiden. Deras bakgrunder är lika olika som deras personligheter, men alla har självklar plats på Kemiska sektionen!

Super tree

Ta chansen att uppleva något helt annat!

Visst ska du åka på utbyte till USA eller Singapore nästa läsår utan att hamna efter med dina studier!

 

Var en del av den hållbara utvecklingen inom textilindustrin

Utveckla ett hållbart system för återvinning av textilier

Textilindustrin är en av de mest förorenande industrier som påfrestar vår planets vatten och jord-resurser. Trots detta återvinns endast 1% av alla textilier. Om du är intresserad av att jobba mot en hållbar värld med kemi som utgångspunkt läs mer här!

Nicklas

Årets lärare utsedda 2019!

För andra året i rad gick utmärkelsen Årets lärare till en person som undervisar på en av våra grundkurser i kemi!

I år är det Nicklas Selander, som undervisat på grundkursen i organisk kemi som mycket välförtjänt får utmärkelsen.
 

Athena

Athena ersätter Mondo

Från och med hösten 2019 kommer den digitala lärplattformen Athena ersätta Mondo på många kurser som ges på Kemiska sektionen.

Fusk och plagiering

Skillnaden mellan plagiering och fusk: Plagiering definieras vanligen som att lämna in någon annans arbete som sitt eget. Fusk kan ske på många sätt, men i det här sammanhanget kan det beskrivas som plagiering som inbegriper ett försök att vilseleda.

Sök nu - ta mig till Antagning.se!

Kemiska sektionens kansli & Studentexpedition

 

E-post studentexpedition: exp@kol.su.se

E-post studievägledare: exp@kol.su.se

 

 

 

 

Relaterade länkar

Sök program och kurser

Våra utbildnignar Till utbildningskatalogen

Kursöversikt