Kemiska sektionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Kemiska sektionen

Robert Daniels, årets lärare!

Robert Daniels vid Institutionen för biokemi och biofysik utses till årets lärare 2018 för sin kreativitet i undervisningen där studenterna får möjlighet att uppleva och pröva olika biokemiska processer. Genom att systematiskt söka efter studenternas återkoppling strävar Robert efter att utveckla sina kurser. Han låter studenterna arbeta med riktiga, forskningsanknutna uppgifter redan under sitt första studieår och lyckas skapa engagemang, entusiasm och självförtroende hos studenterna. Studenterna uppskattar honom för att han skapar en trygg lärandemiljö med hög grad av s.k. peer-learning, där studenter arbetar i grupp med strukturerade uppgifter. Det gör att de vågar delge vad de inte kan och vad de behöver för stöd. Roberts pedagogiska arbete har också inspirerat kollegor och bidragit till viktiga pedagogiska diskussioner vid institutionen.

 

Missat att anmäla dig till höstens kurser och program?

Det finns platser kvar på flera av höstens kurser och program. Sen anmälan öppnar igen den 13 juli. Ansökan sker via antagning.se

Plagering och fusk

Vi vill återigen påminna om att fusk och plagering kan leda till grava konsekvenser för dig som student. Upptäckt fusk kan leda till disciplinära åtgärder som avstängning från studierna.

Läs mer om vad som är fusk och vad som är tillåtet.

Mitt universitet
Mondo
puff KRC

Sök program och kurser

Våra utbildnignar Till utbildningskatalogen