David Drew verksam forskare vid institutionen för biokemi och biofysik. Foto: Niklas Björling

Plaketten, till Svante Arrhenius minne, har delats ut varje år sedan 1960. I år tilldelades David Drew vid 


”Det är en ära att få sitt arbete uppmärksammat på det här sättet och jag blev särskilt berörd av den fina nomineringen”, säger David.


Davids forskning handlar om att studera sockertransport in i celler på molekylär nivå och mer specifikt på hur fruktos transporteras med av hjälp membranproteiner. Fruktos är en viktig energikälla för vissa typer av cancerceller som växer fort. Förstår man hur fruktos tar sig in i celler så kan man utveckla små fruktosliknande molekyler som kan stoppa transporten och på så sätt hämma den snabba tillväxten. 


David är även en Wallenberg Scholar och vill du veta mer om hans forskning så kan du höra honom själv berätta om den här>>


För att läsa mer om Arrheniusplaketten på Svenska kemisamfundets hemsida, tryck här>>

 

För att läsa mer om Davids forskning på Institutionen för biokemi och biofysik, tryck här>>