Helen Blomqvist har utsetts till ny chef för Sandvik Coromant. I rollen ansvarar hon för att förstärka företagets position i framkant för tillverkningsindustrin.

 

Helen Blomqvist har en gedigen bakgrund inom Sandvik Coromant och började sin karriär inom företaget som forskningsingenjör. Under sina 17 år har hon haft olika ledande befattningar inom Product Management och Research & Development, samt varit chef för försäljningsområdet Nordeuropa.

Helens akademiska bakgrund är starkt knuten till Stockholms universitet och kemiska sektionen. Det som startade med en grundutbildning i kemi ledde till vidare studier och så småningom en doktorsexamen i Strukturkemi.

Här berättar Helen om vad kemistudierna betytt för hennes karriär.

Varför valde du att plugga kemi?
– Efter gymnasiet tog jag ett sabbatsår och arbetade som lärare på mitt gamla högstadium där jag undervisade i naturvetenskapliga ämnen. Jag tillbringade då mycket tid med min gamla kemilärare, en fantastisk person som verkligen kunde undervisa på ett inspirerade sätt. Under gymnasiet tyckte jag inte att kemi var särskilt roligt, men under mitt vikariat fick han mig att hitta tillbaka till glädjen och nyfikenheten för kemi som ämne. Han fick mig också att förstå alla de möjligheter som kommer med att studera kemi på universitetsnivå.

Vad lärde du dig under kemiutbildningen som du har nytta av idag?
– Enormt mycket. Allt från studieteknik och arbetssätt till bra kunskap i kemi. När jag började jobba som utvecklingsingenjör inom materialkarakterisering på Sandvik Coromant, var dessa kunskaper helt avgörande för att jag skulle kunna utföra mitt arbete. I mina roller som jag haft som ledare inom forskning och utveckling är kemi är en av grundpelarna. Det jag lärt mig under min utbildning har varit viktigt för att jag ska kunna sätta mig in och kunna ifrågasätta samt coacha och bidra med mitt nätverk.

Vad skulle du vilja säga till någon som funderar på att studera kemi?
– Att jag vill rekommendera dem att söka. Det är en viktig utbildning och det finns jobb för kemister inom industrin. Vi behöver bland annat kemister som har kompetens i materialkemi framåt, så sök.

Har du några tips för blivande studenter?
– Jag tror att det är bra att börja läsa en bred inriktning och fundera på vilken industri eller verksamhet du kan se dig själv arbeta inom. Senare i utbildningen kan du smalna av och inrikta dig. Jag var till exempel länge övertygad om att jag skulle bli biokemist och jobba med läkemedel eller inom medicin. Men när jag gick kursen i oorganisk kemi kände jag direkt att jag hade hittat rätt.

Vilka egenskaper krävs om man ska bli en framgångsrik kemistudent?
– Det är bra om du är nyfiken, tycker om att kombinera teori och praktik, gillar att arbeta experimentellt och testa hypoteser. Du behöver vara beredd att investera tid i sin utbildning. Sen tror jag en bra egenskap är att vara orädd. Att inte vara rädd att fråga om hjälp och be om råd från lärare och andra studenter.

Vad motiverade dig under dina forskarstudier?
– Jag är väldigt nyfiken och jag har en passion för att lära mig nya saker – vilket du gör konstant i en forskarutbildning. Du utmanas hela tiden och får kombinera teori och praktik. Att få hypotespröva sina teorier, arbeta agilt och lära sig att ge och ta kritik motiverade mig.

Anser du att det är nödvändigt att ha forskat för att bli framgångsrik i industrin?
– Nej, inte nödvändigt, men det är en bra grund för att bli framgångsrik och kunna ta ledande positioner. När du forskar utmanas du ständigt i såväl tankar som arbetssätt och det tror jag är viktigt att ta med sig in i arbetslivet.

På vilket sätt anser du att en kemiutbildning kan bidra till en hållbar framtid?
– Kemi är grundläggande för att vi i samhället ska kunna skapa en hållbar framtid. Kemi finns överallt i vår vardag och det är starkt bidragande till att vi ska kunna utveckla produkter på ett hållbart sätt. Så utan utveckling inom kemi kan vi inte uppnå en hållbar framtid anser jag.
 
Vilka är dina drivkrafter, och på vilket sätt har dina kemistudier hjälpt dig att bli framgångsrik?

– Jag drivs och motiveras mycket av att lära mig nya saker och ständigt se ett kundvärde i det jag gör. Detta tillsammans med kunskaper i kemi har tagit mig till ledande roller.