Athena är en digital lärplattform som främst ersätter Mondo. Sedan höstterminen 2018 har många institutioner på Stockholms universitet börjat använda Athena; några på hela kursutbudet och de flesta på valda kurser. På Kemiska sektionen kommer de flesta kurser som använt sig av Mondo börja använda sig av Athena från och med hösten 2019. Din kursansvarige kan ge dig mer information om vilken plattform som kommer användas.

Huvudmålet är att alla kurser ska kunna hanteras i Athena från och med vårterminen 2020.

Du loggar in på Athena med ditt universitetskonto  >> ATHENA