En bild på My som står vid en grå vas
My Persson, kandidat i kemi och sektionschef på Octapharma.

Hej My, varför valde du att plugga kemi?
– Genom hela min skolgång har jag gillat de naturvetenskapliga ämnena mest, speciellt biologi och kemi. Jag började först på biologilinjen på SU, men insåg snabbt att ju mindre beståndsdelar det handlade om desto mer intressant tyckte jag att det var. Så jag bytte växter och djur mot syror och baser och började på kandidatprogrammet i kemi.
 
Hur var det att läsa kemi vid Stockholms universitet?
– Att läsa kemi på Stockholms universitet betyder att du direkt får läsa det du tycker är kul. Det är inga generella kurser i fysik eller matematik du måste ta dig igenom för att få läsa det du vill, utan det är kemi från dag ett. Dessutom har du stora möjligheter att specialisera dig i den typ av kemi du tycker är mest intressant. Jag älskade kurserna i analytisk kemi och valde därför att nästan enbart läsa avancerade kurser i analytisk kemi under senare delen av min utbildning. Det bästa med utbildningen ur ett arbetsmarknadsperspektiv är att du får en mycket bredare labbvana än de flesta ingenjörsprogram, vilket är en enorm fördel som arbetssökande.

Har du några tips för blivande studenter?
– Gå praktikkursen som finns i programmet! Då får du testa hur det är att jobba som kemist ute i arbetslivet. Dessutom får du kontakter för framtida arbetsplatser eller examinationsjobb.
– Många av mina kurskamrater gick vidare till att doktorera inom kemi, men om du skulle vara sugen på att komma ut i arbetslivet snabbt räcker det med en kandidat för att vara attraktiv på arbetsmarknaden. Jag har under hela min karriär varit tacksam för att jag valde att studera på SU. Jag känner att jag, med ”endast” tre års studier, fått en bred grund att stå på och jag känner mig stolt över den kompetens jag nu besitter. Kemiprogrammet på SU ger dig alla möjligheter att göra karriär som kemist, vare sig det är inom akademin eller inom industrin.  

Vad jobbar du med idag?
– Jag tog min kandidatexamen i kemi för tre och ett halvt år sedan. Idag jobbar jag som sektionschef för ett av kvalitetslabben på Octapharma AB. Octapharma tillverkar ett flertal läkemedel från blodplasma. Dessa läkemedel används i intensivvård, vid immunologiska sjukdomar och blödarsjuka.
På varje batch läkemedel som tillverkas i produktionen utförs ett antal analyser för att säkerställa kvaliteten. Min grupp består av 17 personer som ansvarar för ett 50-tal av dessa analyser, och är specialiserade på kromatografi (HPLC och GC). Utöver att analysera hjälper vi till i utredningar och problemlösning, vi kvalificerar in helt nya instrument och hjälper även till med att ta fram nya analysmetoder.
 
Vad är det bästa med ditt yrke?
– Tidigare hade jag en föreställning om att det skulle vara ”löpande band”-känsla av att jobba på ett labb inom läkemedelsbranschen. Jag kunde inte ha haft mer fel. Det är ett yrke där du får testa på det mesta, högt som lågt. Utmanas i kemisk problemlösning när du försöker hitta grundorsaken till varför något inte blev som man tänkt sig. Ibland får du till och med resa till andra labb i världen för att samarbeta i en utredning. Du får lära dig nya tekniker och metoder hela tiden. Det finns många företag som verkligen ger dig möjligheten att utvecklas om du visar framfötterna.


Hej igen My! Vad har hänt sedan sist?
– Jag har fått mitt andra barn och har varit föräldraledig det senaste året. Nu är jag precis tillbaka i min tjänst som sektionschef för ett av kvalitetslabben på Octapharma. Själva jobbet har inte förändrats, men det är nya utmaningar hela tiden.

På vilket sätt har ditt arbete påverkats av Coronapandemin?
– Våra läkemedel används bland annat inom intensivvård och många i världen behöver våra läkemedel för att överleva. Läkemedelsproduktion räknas till samhällskritisk verksamhet så det är viktigt att vi kan fortsätta producera trots världsläget. Vi har fått göra om rutiner med hänsyn till social distansering och rådande restriktioner, och man ska stanna hemma vid minsta förkylningssymptom. Det är viktigt att det känns tryggt att vara på jobbet.

Kan du berätta lite om hur det är att göra karriär i industrin och samtidigt ha små barn?
– Att försöka göra karriär samtidigt som du bildar familj kan absolut vara intensivt i vissa lägen. I dagsläget är min man föräldraledig med sonen och han sköter det mesta hemma. Det innebär att jag kan få fokusera på att komma in i jobbet igen. Från min arbetsgivare har jag inte fått något annat än stöttning i mitt beslut att bilda familj. I ledningsgruppen jag sitter i är majoriteten mammor. Vi arbetar mycket med att det ska finnas en balans mellan arbete och privatliv för alla anställda. Att du vill skaffa barn ska inte vara något hinder i din karriär.

Hur ser planerna ut framöver?
– Det är nu fem år sedan jag tog kemiexamen från Stockholms universitet. Sedan dess har jag hunnit arbeta på två olika läkemedelsbolag, blivit chef för ett labb och fått två barn. Så planen framöver är bara att försöka landa i min nya kombination som chef och tvåbarnsmamma.