Kursöversikt vårterminen 2018, alla kemikurser

KA5003

Analytisk kemi I, 7.5 hp

15 jan - 14 feb

Schema: Schema VT18

Kursinformation: KA5003 Schema analytisk kemi grundkurs VT18 171025 (28 Kb)

Kurslitteratur:

  • Analytical Chemistry, Gary D Christian, Purnendu K Dasgupta and Kevin A Schug, 7:e utgåvan, Wiley

Kursansvarig: Roger Westerholm, roger.westerholm@aces.su.se

KA3000

Analytisk kemi, 10 hp

20 mar - 9 maj

Schema: Schema VT18

Översiktsschema: KA3000 schema VT18 (180306) (214 Kb)

Kurslitteratur:

  • Analytical Chemistry, Gary D Christian, Purnendu K Dasgupta and Kevin A Schug, 7:e utgåvan, Wiley

Kursansvarig: Roger Westerholm, roger.westerholm@aces.su.se

KB2003

Biokemi I, 7.5 hp

30 apr - 1 jun

Schema: Schema VT18

Kursinformation: Information och översiktsschema

Kursansvarig: Pia Harryson, pia.harryson@dbb.su.se

KB3003

Biokemi II, 7.5 hp

15 feb - 19 mar

Grupp 1: Kandidatprogram i kemi, molekylärbiologi och miljövetenskap

Schema: Schema VT18

Kursinformation och översiktsschema: Biokemi II KB3003 - Syllabus 2018 (645 Kb)

Kursansvarig: Robert Daniels, robert.daniels@dbb.su.se

KB3003

Biokemi II, 7.5 hp

15 feb - 19 mar

Grupp 2: Kandidatprogram i nutrition, lärarprogram, fristående kurser

Schema: Schema VT18

Kursinformation:

Kursansvarig: Agneta Norén, agneta.noren@dbb.su.se

KB5000

Experimentella kemiska metoder, 5 hp

10 maj - 1 jun

Schema: Schema VT18

Kursinformation: KB5000 Schema VT18_v5 (90 Kb)

Kursansvarig: Pål Stenmark, stenmark@dbb.su.se

KZ2012

Grundläggande kemi, 15 hp

15 jan - 19 mar

 

Del 1 Jämvikt 

15 jan - 14 feb

Schema: Schema VT18  Översiktsschema

Läsanvisningar: Jämvikt läsanvisningar

Kursansvarig: Lars Eriksson, lars.eriksson@mmk.su.se

 

Del 2 Struktur 

15 feb - 19 mar

Schema: Schema VT18  

Läsanvisningar och översiktsschema: Översiktsschema VT18

Kursansvarig: Niklas Hedin, niklas.hedin@mmk.su.se

KN1002

Hjärnans och kroppens läkemedel, orienteringskurs, 7.5 hp (25% takt)

15 jan - 1 jun

Schema: Schema VT18

Kursinformation: Kursinformation VT17

Kursansvarig: Anders Undén, andersu@neurochem.su.se

KB1002

Livets molekyler, orienteringskurs, 7.5 hp (25% takt)

15 jan - 1 jun

Schema: Schema VT18

Kursinformation: KB1002 Livets molekyler VT18-(170926). (84 Kb)

Kursansvarig: Astrid Gräslund, astrid.graslund@dbb.su.se

KB2001

Molekylära livsvetenskaper, 7.5 hp

Schema: INSTÄLLT VT18

Kursinformation:  Introduktionsbrev Molekylära Livsvetenskaper VT17 (849 Kb)

Kursansvarig:IngMarie Nilsson, IngMarie.Nilsson@dbb.su.se

KN5001

Neurokemi 6 hp

15 jan - 7 feb

Schema: Schema VT18

Läsanvisningar: Kurslitteratur till KN5001

Kontakt: Anna-Lena Ström, anna-lena.strom@neurochem.su.se

KZ4014

Oorganisk kemi, 9,0 hp

8 feb - 19 mar

Schema:  Schema VT18

Kursinformation: KZ4014 schema VT18 (152 Kb)

Kursansvarig: Ulrich Häussermann, ulrich.haussermann@mmk.su.se

KO2003

Organisk kemi I, 7.5 hp

20 mar - 27 apr

Schema: Schema VT18

Översiktsschema och kursinformation: KO2003 VT18 INFO (428 Kb)

Litteratur:

Burrows et al., Chemistry3 introducing inorganic, organic and physical chemistry. 3:e upplagan 2017

Kursansvarig: Nicklas Selander, Nicklas.Selander@su.se

KO3005

Organisk kemi II, 7.5 hp

15 jan - 14 feb

Schema: Schema VT18

Kursinformation: Översiktschema VT18

Kurslitteratur:

  • Chemistry3 2nd Edition, Oxford 2013 av Burrows et al. ISBN 978-0-19-969185-2
  • Kompendium ”Organisk kemi 2016” från institutionen
  • Övrigt utdelat material

Kursansvarig: Åke Pilotti, ake.pilotti@su.se