Självständiga arbeten

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Kemiska sektionen
  4. Utbildning
  5. Kurser
  6. Självständiga arbeten

Självständiga arbeten

I kandidatprogrammet i kemi (samtliga inriktningar) ingår ett självständigt arbete på grundläggande nivå om 15 högskolepoäng.  Oftast gör man sitt arbete under andra halvan av våren under termin 6.
Det självständiga arbetet är ett krav för att kunna ta ut en kandidatexamen.

Det generella kravet för en kandidatexamen är att man har ett totalt poängantal på 180 hp. Av dessa 180hp ska minst 90hp vara inom kemi och inkludera ett självständigt arbete på minst 15hp. Det är alltså möjligt att göra ett självständigt arbete som är längre än 15hp.

I det självständiga arbetet ingår en seminarieserie i vetenskaplighet. Seminarieserien ingår som ett moment i det självständiga arbetet och motsvarar 1.5hp.

Behörighetskravet för det självständiga arbetet är kunskaper motsvarande minst 135 högskolepoäng, varav minst 60 hp kemi, där för självständigt arbete inom respektive område, följande ingår:

Biokemi: kursen Biokemi II, proteiner från gen till funktion 15 hp (KB5001)
Organisk kemi: kursen Organisk kemi reaktivitet och struktur 15 hp (KO5001)
Analytisk kemi: kursen Analytisk kemi II 7.5 hp (KA5004)
Fysikalisk kemi: kursen Fysikalisk kemi 15 hp (KZ4008)
Miljökemi: kursen Introduktion till miljökemi 15 hp (KZ4007)
Oorganisk kemi och materialkemi: 30 hp inom oorganisk kemi
Neurokemi: 15 hp biokemi eller neurokemi med molekylär neurobiologi.

För att göra ett självständigt arbete inom något kemiområde kontaktar du studierektor på den institution där du vill göra ditt arbete. Kontaktuppgifter till studierektorer hittar du här. Studierektorn hjälper dig att hitta ett lämpligt projekt och en handledare.

Examensarbetet kan göras när som helst under året efter överenskommelse med handledaren. Redovisning av arbetet görs normalt under terminstid. Tid för redovisningen planeras av din handledare och den som är examinator för arbetet.

 

Kontakt

Studentexpeditionen

Epost studentexpedition: exp@kol.su.se

Epost studievägledare: exp@kol.su.se

 

 

 

Mina studier
Mondo

Sök program och kurser

Våra utbildnignar Till utbildningskatalogen