Kursinformation och schema

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Kemiska sektionen
  4. Utbildning
  5. Kursinformation och schema
Hälla vätskor

Information om studier vid kemiska sektionen under rådande Covid-19 pandemi

Lärare, kursassistenter och administrativ personal vid Kemiska sektionen arbetar för närvarande hårt för att kunna utföra vår kemiundervisning med samma kvalitet som under normala omständigheter men samtidigt vara så flexibla så vi kan minska smittspridning. Detta kan innebära att du som student kan få mindre schemalagd tid på laboratoriet, att du börjar senare och då även slutar senare (för att undvika rusningstrafik), att du inte kan äta lunch innan dina labbar eller att du inte kan stanna kvar i våra lokaler efter att ditt labbarbete är gjort. Läs mer för att se vad du kan göra för att ta ditt ansvar.

Schema

VT21 kursutbud och kursinformation

Här kan du hitta information och scheman för alla kurser som ges vid Kemiska sektionen under vårterminen 2021, samt hänvisningar till kurskatalogen.

Under första perioden våren 2021 kommer undervisning att bedrivas huvudsakligen online, med vissa undantag där moment kommer att genomföras på campus om de kan genomföras på smittsäkert sätt.

För den andra perioden under våren 2021 hoppas vi kunna återgå till viss campusbaserad undervisning i mindre grupp, i den mån det kan genomföras smittsäkert. Mer information kommer att publiceras här när det närmar sig kursstart.

 

Labbande

Att labba under kurs

Kurser i kemi vid Kemiska sektionen består uteslutande av teoretiska och praktiska moment i form av laborationer - dessa är roliga lärorika och obligatoriska. Labbar ger dig inte bara teoretiska kunskaper utan även känsla för hur man planerar, utför och redovisar ett kemiskt experiment. 

Skriva

Labbrapporten – ett sätt att bli en fulländad laborant

VARFÖR ska jag skriva en labbrapport efter varje labb? Min assistent är så himla petig! Jag fick retur på stavfel! Inget är så ifrågasatt som kravet på att skriva en labbrapport efter en avslutad labb. Varför envisas vi då med det?

Att kopiera text från någon annan, skriva om den och sen lämna in med ens eget namn på är plagiering.

Etiska riktlinjer och uppförandekod

Kemiska sektionen vill att både lärare och studenter uppträder på ett professionellt sätt samt följer de regelverk och etiska riktlinjer som sammanställts av Stockholms universitet. Även Kemiska sektionen har en uppförandekod som gäller för att förtydliga vad som förväntas av en student.

Schema

HT21 kursutbud och schema

Här kan du hitta information och scheman för alla kurser som ges vid Kemiska sektionen under höstterminen 2021, samt hänvisningar till kurskatalogen. Preliminära scheman laddas upp löpande men brukar finnas här ca 4 veckor innan kursstart.

Rektor har beslutat att undervisning och examination kommer att under åtminstone första halvan av höstterminen, fram till och med den 31 oktober 2021, i huvudsak behöva genomföras digitalt. Alla som befinner sig på campus har ett ansvar att hjälpas åt att minska smittspridningen i enlighet med myndigheternas föreskrifter och rekommendationer med anledning av sjukdomen covid-19.

 

Kemiska sektionens kansli & Studentexpedition

Öppettider och telefontider:

Måndagar 10.00-11.30, 12.30-15.00

Onsdagar 10.00-11.30, 12.30-15.00

 

E-post studentexpedition: kemi@su.se

E-post studievägledare: kemi@su.se

 

Telefon: 08-16 3709

 

 

 

Mina studier

Sök program och kurser

Våra utbildnignar Till utbildningskatalogen